Bàn về nội dung của Sứ Ðiệp

Ngày Quốc Tế Truyền Thông Xã Hội

năm 2005

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Bàn về Sứ Ðiệp Ngày Quốc Tế Truyền Thông Xã Hội năm 2005, vừa đuọc cử hành hôm Chúa Nhật mùng 8 tháng 5 năm 2005, Lễ Chúa Thăng Thiên.

(Radio Veritas Asia 9/05/2005) - Quý vị và các bạn thân mến. Trong giáo hội công giáo trên toàn thế giới, Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên, --- và năm nay (2005) rơi vào ngày mùng 8 tháng 5 ---, là Ngày Quốc Tế Truyền Thông Xã Hội. Ðể giúp hiểu và sống ngày nầy, Ðức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, vào ngày 24 tháng Giêng năm 2005, --- tức vài tháng trước khi ngài qua đời --- đã ấn ký và công bố Sứ Ðiệp Ngày Quốc Tế Truyền Thông Xã Hội, lần thứ 39, về chủ đề: "Những Phương Tiện Truyền Thông Xã Hội phục vụ cho sự thông cảm giữa các dân tộc".

Bàn về nội dung của sứ điệp nầy, Hội Ðồng Tòa Thánh đặc trách Truyền Thông Thông Xã Hội đã viết như sau:

 

"Trong sứ điệp Ngày Quốc Tế Truyền Thông Xã Hội của năm 2005 nầy, Ðức Thánh Cha đã chú ý đến một vấn đề hết sức quan trọng cho thời đại ngày nay; đó là vấn đề về tương quan giữa các dân tộc và các nền văn hóa và về vai trò chìa khóa của các phương tiện truyền thông xã hội trong công cuộc cổ võ cho hòa bình và sự thông cảm qua những sinh hoạt hằng ngày của các phương tiện nầy. Suy nghĩ về thực tại đang xảy ra, chúng ta không thể nào sống vô tư trước tình thế nguy hiểm trong thế giới. Sứ điệp Ngày Quốc Tế Truyền Thông Xã Hội, cùng với Sứ Ðiệp Ngày Quốc Tế Hòa Bình vào đầu năm 2005, cả hai đều mời gọi tất cả chúng ta, và nhất là các phương tiện truyền thông xã hội hãy phục vụ cho công ích; và công ích nầy có thể thực hiện một cách cụ thể bởi việc cổ võ cho sự thông cảm giữa các dân tộc.

Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II nhắc chúng ta nhớ rằng: không phải chỉ những hành động của chúng ta, mà còn những lời nói và những hình thức khác nữa của việc truyền thông, đều mang đến những hậu quả. Mỗi cá nhân phải chú ý đến việc chọn lựa được diễn tả trong những lời mình nói, cũng như chú ý đến những cách thức nói về kẻ khác, xét vì  những chọn lựa và những cách thức đó  hoặc có thể cổ võ cho sự hiệp nhất nhiều hơn, hoặc có thể gây ra chia rẽ và xung đột. Những ai có ưu tiên hoạt động trong các phương tiện truyền thông xã hội, đều có trách nhiệm đặc biệt trong lãnh vực nầy. Nhiều xung đột có gốc rễ của chúng trong những thành kiến và hiểu lầm lẫn nhau. Quan điểm của xã hội được tạo ra và được nuôi dưỡng phần lớn dựa trên nguồn thông tin đến từ các phương tiện truyền thông xã hội. Sứ điệp mà các phương tiện truyền thông mang đến, có thể dẫn đến tinh thần liên đới và thông cảm với các dân tộc khác, hoặc dẫn đến sự chối từ và đối nghịch. Khi những kẻ khác được mô tả bằng những từ ngữ "như kẻ thù nghịch", thì những mầm móng gây xung đột đã được gieo vãi, và có thể dễ dàng dẫn đến bạo lực, chiến tranh, và cảnh huynh đệ tương tàn.

Chính vì thế mà Sứ Ðiệp Ngày Quốc Tế Truyền Thông Xã Hội thôi thúc chúng ta hãy đối diện giải quyết những gì có thể dẫn đến việc xử dụng cách vô trách nhiệm những phương tiện truyền thông xã hội, những phương tiện có ảnh hưởng mạnh trên tinh thần con người.

Ðức Thánh Cha luôn luôn kêu gọi mọi người thiện chí hãy đóng góp phần tốt nhất của mình, để cổ võ hòa bình trong một thế giới đầy những xung đột. Lời kêu gọi nầy lại càng khẩn thiết hơn nữa, đối với những ai hoạt động trong các phương tiện truyền thông xã hội. Ðức Thánh Cha nhắc lại rằng mẫu gương vĩ đại trong việc truyền thông là Chúa Giêsu Kitô, Ðấng đã thiết lập giao ước mới giữa Thiên Chúa và con người, một giao ước liên kết chúng ta lại trong một cộng đoàn.

Vậy việc hạ xuống những bức tường gây chia rẽ và xây lên những chiếc cầu nối kết, đó là hai thách thức lớn trong thế giới truyền thông xã hội. Cần phải làm sao để không một ai chịu ảnh hưởng của các thành kiến, và cũng không một ai là nguồn mạch phát sinh các thành kiến. Cần phải làm sao để biến đổi các phương tiện truyền thông xã hội thành những phương tiện củng cố các mối giây liên kết của tình bạn và tình thương, dấu chỉ cho Nước Chúa trên trần gian nầy.

 

Vừa rồi là vài nhận định của Hội Ðồng Tòa Thánh đặc trách truyền thông xã hội về Sứ Ðiệp Ngày Quốc Tế Truyền Thông Xã Hội. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page