Khánh Thành Căn Nhà xưa

vừa được tu bổ lại

của cô Pauline Jaricot

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Khánh Thành Căn Nhà xưa vừa được tu bổ lại của cô Pauline Jaricot.

Tin Lyon, Pháp (Apic 5/05/2005) - Thứ Năm, mùng 5 tháng 5 năm 2005, đúng ngày Lễ Chúa Thăng Thiên, trong phụng vụ công giáo Roma, tại Lyon, bên Pháp, Ðức Hồng Y Sêpê, tổng trưởng bộ Truyền Giáo, và Ðức Hồng Y Philippe Barbarin, Tổng Giám Mục Lyon, đã khánh thành Căn Nhà Xưa của cô Pauline Jaricot, nay vừa được tu bổ lại.

Cô Pauline Jaricot là người sáng lập "Hội Truyền Giáo", tiền thân của các "Hội Giáo Hoàng Truyền Giáo" ngày nay, trực thuộc Bộ Truyền Giáo. Căn Nhà Xưa của Cô, nay trở thành nơi kỷ niệm, cầu nguyện và cổ võ công cuộc truyền giáo trên khắp thế giới. Cô đã sống tại Căn Nhà nầy, từ năm 1832 cho đến năm 1862.

Lễ Khánh Thành được diễn ra với sự tham dự khoảng 10 vị Hồng Y và 20 vị giám mục, và những vị bề trên các dòng tu, đến từ  các đại lục trên thế giới. Những vị giám đốc cấp quốc gia của các Hội Giáo Hoàng Truyền Giáo của 130 quốc gia trên thế giới, cũng có mặt trong dịp quan trọng nầy. Vị Tân Tổng Giám Ðốc Các Hội Giáo Hoàng Truyền Giáo tại Trụ Sở Bộ Truyền Giáo, Roma, là Ðức Ông Henryk Hoser.

Ðược biết Cô Pauline Jaricot, người Pháp, sinh năm 1799 và qua đời năm 1862.

Lúc 17 tuổi, có đã khấn giữ mình đồng trinh và quyết định tận hiến cuộc đời cho Thiên Chúa trong nếp sống giữa đời. Lúc đó, Cô nghĩ ra việc thành lập một "mạng lưới" cầu nguyện, quyên tiền và phổ biến tinh thần truyền giáo. Mỗi nhóm trong "mạng lưới" nầy, gồm có 10 thành viên, và mỗi tuần góp vào "1 xu", theo tiền thời của Cô. Công việc của Cô phát triển nhanh, đến độ vào năm 1822, tức lúc cô mới 23 tuổi, "mạng lưới" của Cô có đủ phương tiện tài chánh để trợ giúp cho các công cuộc truyền giáo trên thế giới. Ðó là khởi đầu của "Các Hội Giáo Hoàng Truyền Giáo" ngày nay có trụ sở tại Bộ Truyền Giáo ở Roma, và được phổ biến tại 130 quốc gia trên thế giới.

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page