Phát ngôn viên của

Văn Phòng Giám Mục Hoa Kỳ

ủng hộ Sự Sống

đã lên tiếng ca ngợi

Hạ Nghị Viện Hoa Kỳ

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Phát ngôn viên của Văn Phòng Giám Mục Hoa Kỳ ủng hộ Sự Sống đã lên tiếng ca ngợi Hạ Nghị Viện Hoa Kỳ.

Tin Hoa Kỳ, Washington, D.C. - (Zenit 1/05/2005) - Bà Cathy Cleaver Ruse, phát ngôn viên của Văn Phòng Giám Mục Hoa Kỳ Ủng Hộ Sự Sống, vừa lên tiếng ca ngợi Hạ Viện Hoa Kỳ vì đã bỏ phiếu chấp thuận đạo luật cấm các trẻ nữ vị thành niên không được lén lút đi qua các tiểu bang khác phá thai mà không có sự đồng ý của cha mẹ.

Hạ Nghị Viện Hoa Kỳ đã bỏ phiếu hôm thứ Tư, ngày 27 thánbg 4 năm 2005, và Ðạo Luật --- được gọi là "Luật Về Việc Phá Thai của Trẻ Vị Thành Niên ở một Tiểu Bang Khác" --- đã được chấp thuận với 270 phiếu thuận và 157 phiếu chống.

Ðạo luật cấm các trẻ nữ vị thành niên không được qua các tiểu bang khác để lén phá thai, mà cha mẹ không biết, vừa đồng thời cấm các nhà phá thai không được thực hiện phá thai cho những trẻ vị thành niên từ các tiểu bang khác đến mà không có sự đồng ý của cha mẹ hay giấy cho phép của tòa án.

Ðạo Luật nầy giờ đây được chuyển lên Thượng Viện Hoa Kỳ. Ðược biết, trước đây, Thượng Viện Hoa Kỳ đã có sáng kiến tương tự, nhưng đã không thành công đưa ra đạo luật nào cả.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page