Ðức Thượng Phụ Ignatius IV Hazim

của Giáo Hội Chính Thống Hy lạp

mong muốn đối thoại

với ÐTC Bênêđictô XVI

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

Ðức Thượng Phụ Ignatius IV Hazim của Giáo Hội Chính Thống Hy lạp mong muốn đối thoại với ÐTC Bênêđictô XVI.

Damacus - (AsiaNews 3/05/2005) - Trong bài giảng thánh lễ Phục Sinh của Giáo Hội Chính Thống ở Damascus, Ðức Thượng Phụ Ignatius IV Hazim của Giáo Hội Chính Thống Hy Lạp, đã mở đầu bằng lời kêu gọi các tín hữu hãy canh tân đức tin, hướng về tương lai và ngài bày tỏ lòng mong muốn có được cùng một lịch trình phụng vụ thống nhất trong các giáo hội Kitô.


Ðức Thượng Phụ Ignatius IV Hazim của Giáo Hội Chính Thống Hy lạp.


"Chúng tôi muốn canh tân đức tin và thắt chặt tình liên đới với Giáo Hội Công Giáo dưới triều đại của ÐTC Benedictô XVI." Ðó là lời mở đầu bài giảng thánh lễ Phục Sinh của Ðức Thượng Phụ thành Antioch của Giáo Hội Chính Thống Hy Lạp.

Thánh lễ Phục Sinh của Chính Thống Giáo đã được cử hành vào ngày Chúa Nhật 1/05/2005 tại nhà thờ Chính Tòa al-Mariamieat thuộc cộng đoàn tín hữu ở Bab Touma (Thomas Gate), Damacus, với sự tham dự của hàng ngàn tín hữu Chính Thống Giáo và nhiều vị đại diện của Chính Quyền Syria.

Ðức Thượng Phụ nói: "Chúng tôi tin vào sự Phục Sinh của Ðức Kitô, và chúng tôi tin vào những họat động của Ngài cho Hòa Bình, Hòa Giải và Bác Ái".

Ðức Thượng Phụ cũng kêu gọi các tín hữu, hãy "thật lòng thống hối, canh tân đức tin" và "hướng về tương lai".

Ðức Ignatius IV cho biết rằng, tất cả những sự việc này có một vai trò rất quan trọng để có thể xây dựng một "Cộng Ðồng Kitô hữu đích thực".

Ðức Thượng Phụ bày tỏ sự mong muốn có được cùng một lịch trình phụng vụ thống nhất để tất cả các tín hữu Kitô, cho dù họ ở bất cứ nơi nào, cũng đều có thể cử hành các nghi lễ phụng vụ trong cùng một thời gian.

Ðức Thượng Phụ cũng nhấn mạnh niềm mong ước của ngài là giữ mãi tình thân hữu mà Ðức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã tạo nên và nay đang được kế vị bởi Ðức Benedictô XVI.

Cuối Thánh Lễ Phục Sinh, Ðức Ignatius IV đã phó dâng những mong ước của ngài cho Ðức Maria, Mẹ Thiên Chúa, để có được một thế giới Hòa Bình, Hòa Giải và đoàn kết với nhau.

 

(Joseph Trương)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page