Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II

bổ nhiệm Ðức Cha Renato Boccardo

làm Tổng Thư Ký Hội Ðồng Quản Trị

Quốc Gia Thành Phố Vatican

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II bổ nhiệm Ðức Cha Renato Boccardo, Tổng thư ký Hội đồng Tòa Thánh về Truyền Thông Xã Hội, làm Tổng Thư Ký Hội Ðồng Quản Trị Quốc Gia Thành Phố Vatican.

Tin Vatican (Apic 22/02/2005) - Thứ Ba ngày 22 tháng 2 năm 2005, lễ kính Ngai Tòa Thánh Phêrô, ÐTC Gioan Phaolô II đã bổ nhiệm Ðức Cha Renato Boccardo, Tổng Thư Ký Hội Ðồng Tòa Thánh về Truyền Thông Xã Hội, làm Tổng Thư Ký Hội Ðồng Quản Trị Quốc Gia Thành Phố Vatican, thay thế cho Ðức Cha Gianni Danzi, được bổ nhiệm làm Ðặc Sứ của ÐTC cai quản Ðền Thánh Ðức Mẹ Lorettô.

Sinh ngày 21 tháng 12 năm 1952 tại  San Ambrôgiô, Torinô, miền Bắc Italia, Ðức Cha Renato Boccardo, đã được thụ phong linh mục ngày 25 tháng 6 năm 1977, và gia nhập ngành ngoại giao Tòa thánh ngày 1 tháng 3 năm 1982. Sau những năm hoạt động ngoại giao tại các Tòa Sứ Thần Tòa Thánh ở Bolivia, Châu Mỹ La Tinh, ở Cameroun bên Phi Châu và  ở Pháp, Cha Renato Boccardo được chuyển về Bộ Ngoại Giao Tòa Thánh, làm phụ tá cho Vị Trưởng Nghi Lễ Phụng Vụ, có trách nhiệm tổ chức những cử hành phụng vụ của Ðức Thánh Cha; tiếp đến Cha Renato Boccardo được bổ nhiệm đặc trách Ban Giới Trẻ của Hội Ðồng Tòa Thánh về Giáo Dân. Với trách vụ nầy, Ðức Ông Renato Boccardo đã tổ chức những Ngày Quốc Tế Giới Trẻ tại Denver, Hoa Kỳ, năm 1993, tại Manila, Philuậttân, năm 1995, tại Paris, năm 1997 và tại Roma năm 2000.

Mùng 1 tháng 2 năm 2001, Ðức Ông Renato Boccardo được bổ nhiệm Trưởng Phòng Nghi Lễ  của Bộ Ngoại Giao Tòa Thánh chuyên trách về Thường Vụ, và với tư cách nầy, ngài kế nhiệm Ðức Hồng Y Roberto Tucci để tổ chức những chuyến viếng thăm quốc tế của Ðức Thánh Cha.

Ngày 29 tháng 11 năm 2003, Ðức Ông Renato Boccardo được bổ nhiệm làm Tổng thư ký Hội Ðồng Tòa Thánh về Truyền Thông Xã Hội và như thế, được phong giám mục ngày 24 tháng Giêng năm 2004.

Ðược biết dù với trách nhiệm mới, Ðức Cha Renato Boccardo vẩn giữ trách nhiệm tổ chức những chuyến viếng thăm quốc tế của ÐTC. Ngoài tiếng Ý, Ðức Cha Renato Boccardo nói thông thạo các thứ tiếng Pháp, Anh và Tây Ban Nha.

 

(Ðặng Thế Dũng)


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page