Nguy cơ ly giáo trong Giáo hội Anh Giáo

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Nguy cơ "ly giáo" trong Giáo hội Anh Giáo.

(Radio Veritas Asia 22/02/2005) - [viết theo bản tin của La Croix 18/02/2005] - Thượng Hội Ðồng Giáo hội Anh Giáo đã nhìn nhận rằng các nữ mục sư có thể trở thành giám mục. Sẽ có quyết định chung cục vào tháng 7 năm 2005 và người ta sợ rằng sẽ có "ly giáo" trong Giáo hội này.

Khai mạc từ hôm thứ Hai 14/02/2005, Thượng hội đồng Giáo hội Anh Giáo đã tái khẳng định rằng các nữ mục sư có thể trở thành giám mục. Và nếu không xảy ra vào tháng 7 năm 2005 thì chỉ trong vòng một thập niên tới, các trở ngại về giáo luật trong Giáo hội Anh Giáo sẽ được tháo gỡ để các nữ mục sư có thể được tấn phong giám mục.

Những người ủng hộ cho việc phong chức giám mục cho phụ nữ còn đòi hỏi rằng một nữ giám mục cũng có thể làm tổng giám mục Canterbury, tức trở thành nhà lãnh đạo tinh thần của trên 70 triệu tín hữu Anh giáo trên khắp thế giới. Ðức tổng giám mục Canterbury, tiến sĩ Rowan Williams, đã không che dấu được những lo âu của mình. Nhà lãnh đạo tinh thần của Anh Giáo nói: "Những vấn đề chúng tôi phải đương đầu thật là tế nhị và sâu xa. Ðằng sau những vấn đề đó là câu hỏi cơ bản: Chúng tôi muốn Giáo hội nào?"

Tiến sĩ Rowan Williams không thể làm ngơ được trước những cuộc tranh luận rất sôi nổi về các vấn đề đang được đặt ra cho Giáo hội Anh Giáo.Chương trình nghị sự của Thượng Hội Ðồng lần này không thể tránh né được những vấn đề hiện đang xâu xé Giáo hội Anh Giáo trên khắp thế giới. Ngoài vấn đề phong chức giám mục cho phụ nữ, cuộc tranh cãi xung quanh việc phong chức giám mục cho những người đồng tính luyến ái lại càng gay gắt hơn.

Những xâu xé và chia rẽ trong Giáo hội Anh Giáo đã diễn ra từ năm 1990 khi Giáo hội này bật đèn xanh cho việc phong chức linh mục cho phụ nữ. Cuộc bút chiến về việc phong chức giám mục cho những người đồng tính luyến ái chỉ mới diễn ra gần đây: Mùa hè năm 2003, các tín hữu Anh giáo bị xâu xé về vấn đề này, sau khi hai người có sinh hoạt đồng tính công khai là mục sư Jeffrey John được phong chức giám mục cho giáo phận Reading tại Anh Quốc và mục sư Gene Robinson được phong chức giám mục cho giáo phận New Hampshire tại Hoa Kỳ.

Trước làn sóng chống đối mãnh liệt tại Anh, Ðức tổng giám mục Rowan Williams đành phải yêu cầu giám mục Jeffrey John từ chức. Trái lại, Giáo hội Anh giáo tại Hoa kỳ vẫn giữ quyết định phong chức giám mục cho mục sư Gene Robinson. Nhiều Giáo hội Anh Giáo trên thế giới đã có những phản đối dữ dội.

Cũng như các Giáo hội Anh giáo khác trên thế giới, Giáo hội Anh Giáo tại Anh cũng bị chia rẽ trầm trọng giữa một bên là những người cấp tiến và một bên là những người tự xưng là "truyền thống".

Cuối năm vừa qua, khi tuyên bố từ chức, tiến sĩ David Hope, Tổng giám mục York, tức chức vụ quan trọng thứ nhì trong Giáo hội Anh Giáo tại Anh, cho biết sẽ trở về với việc mục vụ trong một giáo xứ. Cho tới nay, toà Tổng giám mục này vẫn trống ngôi. Vị Tổng giám mục này báo động về một nguy cơ ly giáo trong Giáo hội Anh Giáo.

Thật ra, đã có những triệu chứng ly giáo trong Giáo hội Anh Giáo tại Anh ngay từ năm 1994, khi Giáo hội này phong chức linh mục cho phụ nữ. Ðã có hơn 720 linh mục Anh giáo từ chức và một số xin gia nhập vào Giáo hội Công Giáo. Dù vậy, theo kết quả của các cuộc thăm dò, có khoảng 85 phần trăm tín hữu Anh giáo tại Anh lại chấp nhận việc phong chức linh mục cho phụ nữ. Tuy nhiên, trong thực tế, có đến hàng ngàn giáo xứ, nghĩa là 10 phần trăm trong tổng số các giáo xứ tại Anh, không chịu nhận các nữ linh mục về làm mục tử của họ.

Ngoài việc phong chức cho phụ nữ, việc tái hôn của thái tử Charles cũng được nhiều người muốn đưa vào trong chương trình nghị sự của Thượng Hội Ðồng Giáo hội Anh Giáo tại Anh. Theo dự trù, hôn phối của thái tử Charles và bà Camilla Parker sẽ diễn ra vào ngày 8/04/2005.

Tưởng là chuyện vô thưởng vô phạt, nhưng cuộc hôn phối này lại liên hệ chặt chẽ với Giáo hội Anh Giáo tại Anh. Theo Hiến Pháp Anh, là người kế vị, thái tử Charles sẽ làm vua và như vậy sẽ trở thành nhà lãnh đạo tinh thần của Giáo hội Anh Giáo tại Anh. Cuộc ly dị của ông với công nương Diana không đáng là vấn đề cho bằng cuộc ly dị của bà Camilla với chồng cũ của bà là Andrew.

Dù sao thì công nương Diana cũng không còn nữa. Thái tử Charles đuợc xem là một người goá vợ hơn là một người ly dị dưới mắt của Giáo hội Anh Giáo. Nhưng nếu ông cướii một người phụ nữ ly dị, thì hôn phối của ông chỉ nên được cử hành theo nghi thức dân sự mà thôi. Dù vậy, Ðức Tổng giám mục Canterbury, tiến sĩ Rowan Williams đã nhận lời đến chủ sự một buổi lễ cầu nguyện bên lề các cuộc lễ khác. Vì mối liên hệ mật thiết của thể chế quân chủ và Giáo hội Anh Giáo tại Anh, tiếng nói của Ðức Tổng giám mục Rowan Williams phải được xem là quyết định trong hôn phối tôn giáo của thái tử Charles và bà Camilla. Tuy nhiên, vị giám mục này đã cương quyết loại bỏ vấn đề này ra khỏi chương trình nghị sự của Thượng Hội Ðồng. Chắc chắn đây sẽ là một điểm bất đồng trong Thượng Hội Ðồng sẽ diễn ra vào tháng 7 năm 2005.

 

(Chu Văn)


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page