Uỷ ban Liên Hiệp Quốc yêu cầu

ngăn cấm việc sản sinh con người

theo phươg pháp vô tính

dưới mọi hình thức

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Uỷ ban Liên Hiệp Quốc yêu cầu ngăn cấm việc sản sinh con người theo phương pháp vô tính dưới mọi hình thức.

New York [Zenit 20/02/2005] - Toà Thánh đã bày tỏ hài lòng sau khi một Uỷ Ban Liên Hiệp Quốc phê chuẩn một tuyên ngôn kêu gọi ngăn cấm mọi hình thức sản sinh con người theo phương pháp vô tính.

Tuyên ngôn kêu gọi ngăn cấm việc sản sinh con người theo phương pháp vô tính đã được thông qua hôm thứ Sáu 18/02/2005 với 71 phiếu thuận, 35 phiếu chống và 43 phiếu trắng. Tuyên ngôn kêu gọi ngăn cấm mọi hình thức sản sinh vô tính, bao gồm cả việc sản sinh con người với mục đích chữa bệnh hoặc nghiên cứu.

Tuyên ngôn sẽ được đệ trình lên Ðại Hội đồng Liên Hiệp Quốc.

Ðức tổng giám mục Celestino Migliore, quan sát viên thường trực của Toà Thánh tại Liên Hiệp Quốc, nói rằng về việc sản sinh con người theo phương pháp vô tính, Giáo hội luôn cổ võ một sự ngăn cấm toàn diện. Theo vị đại diện của Toà Thánh tại Liên Hiệp Quốc, Giáo hội không thể dung chấp việc xử dụng và phá huỷ các phôi thai người.

Trong một bài phát biểu trên đài phát thanh Vatican, đức cha Migliore nói rằng tuyên ngôn trên đây của Uỷ Ban Liên Hiệp Quốc, cho dẫu chưa có tính cách cưỡng bách, cũng có một ý nghĩa đặc biệt vì nó kêu gọi ngăn cấm việc sản sinh con người theo phương pháp vô tính dưới mọi hình thức. Ðây là một lời kêu gọi tôn trọng phẩm giá con người và bảo vệ sự sống.

 

(Chu Văn)


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page