Kết thúc tuần tỉnh tâm Mùa Chay 2005

tại giáo triều Roma

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Kết thúc tuần tỉnh tâm Mùa Chay 2005 tại giáo triều Roma.

Vatican [Zenit 20/02/2005] - Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã không tham dự thánh lễ bế mạc tuần tĩnh tâm Mùa Chay 2005 tại Giáo triều Roma, nhưng đích thân cám ơn vị giảng tĩnh tâm.

Trong sứ điệp gởi cho đức cha Renato Corti, giám mục Novara, và đuợc tuyên đọc sau thánh lễ bế mạc tuần tĩnh tâm, Ðức Thánh Cha viết như sau: "Tuần Tĩnh Tâm đối với tôi và các cộng sự viên của tôi tại Giáo triều Roma là một dịp Chúa ban để tiếp tục tạ ơn".

Trong tuần tĩnh tâm Mùa Chay cho Giáo triều năm nay, Ðức Cha Corti đã giảng về đề tài: "Giáo hội phục vụ Giao ước mới và vĩnh cửu".

Trong sứ điệp gởi cho Ðức Cha Corti, Ðức Thánh Cha đã cám ơn vị giám mục vì những suy tư của ngài đã giúp mọi nguời vâng phục lắng nghe Chúa Thánh Thần là Ðấng vẫn đang tiếp tục nói trong Giáo hội ngày nay.

Thánh lễ bế mạc tuần Tĩnh Tâm đã do Ðức hồng y Angelo Sodano, quốc vụ khanh Toà Thánh, đại diện Ðức Thánh Cha chủ sự tại Ðền Thờ Thánh Phêrô.

Trong bài giảng, đức cha Corti đã nói rằng Thánh Thể là cội rễ và bí quyết cho đời sống thiêng liêng của người tín hữu cũng như mọi sáng kiến của các Giáo hội địa phương rãi rác trên khắp thế giới.

Trong một bài phát biểu trên đài phát thanh Vatican, vị giám mục này cũng giải thích rằng tuần tĩnh tâm không phải là một loạt những bài thuyết trình hay hội thảo, mà là thời gian dành cho Chúa. Trong thời gian đó, vai trò của người giảng Tĩnh Tâm chỉ là giúp cho mỗi người lắng nghe Chúa Thánh Thần, để nhờ ơn Chúa Thánh Thần hướng dẫn, mỗi người nhìn lại cuộc sống của mình và quyết tâm canh tân cuộc sống.

 

(Chu Văn)


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page