Công Bố Tông Thư mới

của Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II

gởi cho những vị hữu trách

các Phương Tiện Truyền Thông Xã Hội

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Công Bố Tông Thư mới của Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II gởi cho những vị hữu trách các Phương Tiện Truyền Thông Xã Hội, nhân dịp kỷ niệm 40 năm ban hành Sắc Lệnh của Công Ðồng Vaticanô II về Truyền Thông Xã Hội (Inter Mirifica).

Tin Vatican (Vat và Apic 18/02/2005) - Lúc 11 giờ 30 phút trưa thứ Hai ngày 21 tháng 2 năm 2005, ba vị lãnh đạo của Hội Ðồng Tòa Thánh về các Phương Tiện Truyền Thông Xã Hội, Ðức Tổng Giám Mục John Patrick Foley, Chủ Tịch, Ðức Cha Renato Boccardo, Tổng Thư Ký và Tiến Sĩ Angelo Scelso, giáo dân, Phó Tổng thư ký, sẽ chủ tọa cuộc Họp Báo để giới thiệu Tông Thư mới nhất của ÐTC Gioan Phaolô II về Truyền Thông Xã Hội, nhân dịp kỷ niệm 40 năm ban hành sắc lệnh của Công Ðồng Vaticano II "Inter Mirifica" (Những Ðiều Kỳ Diệu) về Các Phương Tiện Truyền Thông Xã Hội.

Tông Thư có tựa đề là "Cuộc Phát Triển Nhanh Chóng", được ÐTC gởi đến nhất là cho tất cả những vị hữu trách về các phương tiện truyền thông xã hội.

Ðược biết 24 thành viên và 29 vị cố vấn của Hội Ðồng Tòa Thánh Truyền Thông Xã Hội sẽ  họp phiên họp Khoáng Ðại từ ngày 21 đến 23 tháng 2 năm 2005; và tiếp liền với Phiên Họp Khoáng Ðại nầy, Hội Ðồng sẽ mở cuộc Tọa Ðàm (Symposium) từ ngày 24 đến 26 tháng 2 năm 2005, về chủ đề: "Giáo Hội và Các Phương Tiện Truyền Thông Xã Hội: một tương lai đến từ xa". Các tham dự viên cuộc Tọa Ðàm sẽ trao đổi với nhau về những lãnh vực đấn thân của giáo hội trong vòng 10 năm tới đây, và đề nghị những hướng hành động cụ thể cho tương lai. Theo nguồn tin của hãng thông tấn Apic (18/02/2005), thì những suy tư trong cuộc Tọa Ðàm sẽ hướng về 4 điểm chính yếu sau đây:

1. Người ta có thể nói về Thiên Chúa trong lãnh vực thông tin hay không?

2. Người ta có thể rao giảng Phúc âm nhờ qua các phương tiện truyền thông xã hội hay không?

3. Các Phương tiện truyền thông xã hội chờ đợi gì nơi giáo hội?

4. Giáo Hội chờ đợi gì nơi các phương tiện truyền thông xã hội?

Theo Ðức Cha Renato Boccardo, Tổng thư ký của Hội Ðồng Tòa Thánh về Các Phương tiện truyền thông xã hội, thì Cuộc Tọa Ðàm (Symposium) từ ngày 24 đến 26 tháng 2 năm 2005, sẽ nhấn mạnh đến thiện cảm của giáo hội đối với các phương tiện truyền thông xã hội. Giáo Hội và các phương tiện truyền thông xã hội đều có bổn phận phục vụ con người. Ðược biết Hội Ðồng Tòa Thánh về Truyền Thông xã hội đã được thành lập ngày 2 tháng 4 năm 1964, do bởi Ðức Cố Giáo Hoàng Phaolô VI. Và từ sau Công Ðồng Vaticano II, với những văn kiện đã được công bố, và những sáng kiến đã được thực hiện, Giáo Hội Công Giáo cho thấy càng ngày càng quan tâm đến thế giới truyền thông xã hội.

 

(Ðặng Thế Dũng)


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page