Vài Chi Tiết chung quanh việc

Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II

bổ nhiệm Ðức Tân TGM thủ đô Paris

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Vài Chi Tiết chung quanh việc Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II bổ nhiệm Ðức Tân Tổng Giám Mục thủ đô Paris thay thế cho Ðức Hồng Y Lustiger, 78 tuổi, được nghỉ hưu.

Tin Vatican (Tổng hợp Apic 11/02/2005) - Ðức Tổng Giám Mục André Vingt-Trois, Tân Tổng Giám Mục Paris, khi còn làm việc tại tổng giáo phận Paris như là linh mục, rồi sau đó như là giám mục phụ tá, được xem như là "cánh tay phải" của Ðức Hồng Y Jean Marie Lustiger. Việc bổ nhiệm ngài từ cương vị Tổng Giám Mục Tours, về làm tân Tổng Giám Mục Paris, kế vị Ðức Hồng Y Lustiger, đã được sự đồng thuận của Vị Nguyên Thủ Quốc Gia Pháp, tức Tổng thống Pháp hiện nay là Ông Jacques Chirac. Ðây là theo công ước từ lâu giữa Vatican và Quốc Gia Pháp, quy định rằng việc bổ nhiệm vị Tổng Giám Mục Paris cần được sự đồng thuận của nguyên thủ quốc gia Pháp.


Ðức Tổng Giám Mục André Vingt-Trois được giới báo chí vây quanh phỏng vấn, sau khi được tin ÐTC Gioan Phaolô II bổ nhiệm ngài làm Tân Tổng Giám Mục thủ đô Paris của Pháp vào ngày 11/02/2005.


Ðược biết, hôm ngày 14 tháng Giêng năm 2005, một Ủy Ban đặc biệt đã họp nhau tại Vatican để suy nghĩ thêm về việc chọn vị Tổng Giám Mục Paris, kế nhiệm đức Hồng Y Lustiger. Ủy Ban đã trình bày ý kiến của mình để cho Ðức Thánh Cha quyết định. Cuối tháng Giêng năm 2005, quyết định của Ðức Thánh Cha đã được thông báo cho Tổng Thống Pháp, Ông Jacques Chirac. Và với sự đồng thuận của Tổng Thống Pháp, Paris và Vatican đã thông báo chính thức việc bổ nhiệm Ðức Tổng Giám Mục André Vingt-Trois, nguyên Tổng Giám Mục Tours (1999-2005), cựu giám mục phụ tá Paris (1988-1999), chủ tịch Ủy Ban Giám Mục Pháp về Gia Ðình, làm Tân Tổng Giám Mục Paris.

Ðức Tân Tổng Giám Mục Paris, sinh ngày 7 tháng 11 năm 1942; ngài đã được Ðức Cố Hồng Y Francois Marty phong chức linh mục ngày 28 tháng 6 năm 1969, sau khi đã trải qua thời gian huấn luyện linh mục ở đại chủng viện Xuân Bích, ở Issy-les-Moulineaux. Năm 1981, ngài là Linh Mục Tổng Ðại Diện Tổng Giáo Phận Paris; Tháng 6 năm 1988, ngài được bổ nhiệm làm giám mục phụ tá Tổng Giáo Phận Paris cho đến khi được bổ nhiệm làm Tổng Giám Mục Tours ngày 21 tháng 4 năm 1999. Như thế, Ðức Tân Tổng Giám Mục Paris là người hiểu rõ tình hình Tổng Giáo Phận Paris. Các quan sát viên cho rằng việc bổ nhiệm ngài làm Tân Tổng Giám Mục Paris ủng hộ cho sự liên tục đường hướng mục vụ theo viễn quan của Ðức Hồng Y Lustiger.

Khi công bố việc Tòa Thánh Vatican bổ nhiệm Ðức Tổng Giám Mục André Vingt-trois làm Tân Tổng Giám Mục Paris, Ðức Hồng Y Jean-Marie Lustiger đã giải thích thêm như sau:

"Cách đây 3 năm rưỡi, lúc đến hạn tuổi 75, tôi đã đặt trách vụ của tôi trong tay Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II, đúng theo giáo luật quy định. Nói thế, để anh chị em biết là Tòa Thánh đã dành nhiều thời gian cần thiết, để suy nghĩ, cầu nguyện và chỉ định vị tân tổng giám mục Paris... Anh chị em đã biết về Ðức Tân Tổng Giám Mục Paris nầy rồi. Là linh mục của giáo phận Paris, ngài đã thi hành thừc tác vụ linh mục và giám mục tại đây. Như đã xảy ra cho tôi cách đây 24 năm,  một lần nữa Ðức Gioan Phaolô II đã muốn chọn một người con của thủ đô Paris, biết rõ giáo hội tại Paris và được giáo hội tại Paris biết đến, làm tân Tổng Giám Mục Paris. Tôi thật vui mừng về điều nầy."


Ðức Hồng Y Jean-Marie Lustiger, nguyên Tổng Giám Mục Paris, gặp gỡ ÐTC Gioan Phaolô II trong dịp ÐTC viếng thăm Paris vào ngày 21/08/1997.


Ðức Hồng Y Lustiger cũng cho biết là từ nay cho đến ngày 5 tháng 3 năm 2005, ngày nhận trách nhiệm của Ðức Tân Tổng Giám Mục Paris, ÐTC đã bổ nhiệm Ðức Hồng Y làm "giám quản Tổng Giám Phận Paris". Với nhiều phẩm tính trí thức và mục vụ cao, Ðức Hồng Y Jean Marie Lustiger, sinh tại Paris ngày 17 tháng 9 năm 1926. Cùng mẹ ngài là người BaLan nhưng gốc do thái di dân đến Pháp. Ðức Hồng Y Lustiger là một nhân vật nổi tiếng đã hướng dẫn Tổng Giáo Phận Paris trong vòng 24 năm qua. Là Tác giả của nhiều sách phổ biến Ðức Tin, Ðức Hồng Y Lustiger đã được chọn làm thành viên của Hàn Lâm Viện Pháp vào năm 1995. Với tư cách là Tổng Giám Mục Paris, Ðức Hồng Y đã lưu tâm nhiều đến việc huấn luyện linh mục. Ngay từ năm 1984, ngài đã quyết định thêm "một năm tu đức" vào chương trình huấn luyện linh mục, và đã thành lập tám (08) Nhà Huấn Luyện, dành cho việc huấn luyện những linh mục tương lai cho Tổng Giáo Phận Paris. Nhờ những sáng kiến nầy, từ năm 1984 đến nay, trong vòng 20 năm, đã có 220 tân linh mục được thụ phong sau khi đã trải qua chương trình huấn luyện do Ðức Hồng Y đề ra.

Ðược biết thêm rằng: là gốc do thái, Ðức Hồng Y Lustiger đã mất mẹ vào năm 1943 giữa thời thế chiến, vì lúc đó mẹ ngài bị bắt đưa vào trại tập trung Auschwitz. Ngài thoát chết là nhờ vào một gia đình người Pháp ở Orléans giúp đỡ; Trước đó, vào năm 1940, lúc ngài 14 tuổi, ngài đã xin trở lại đạo công giáo và lãnh nhận bí tích Rửa Tội, cũng nhờ qua những tiếp xúc với gia đình công giáo nầy. Một sự trùng hợp khá hay, nay được nhắc đến: đó là khi Ðức Hồng Y Lustiger còn là cha sở của giáo xứ Sainte Jeanne de Chantal, thì Ðức Tân Tổng Giám Mục Paris, Ðức Cha André Vingt-Trois, là cha phó xứ của ngài.

 

(Ðặng Thế Dũng)


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page