Tòa Thánh sắp công bố

Huấn Thị Quy Ðịnh về Hôn nhân Công giáo

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Tòa Thánh sắp công bố "Huấn Thị Quy Ðịnh" về Hôn nhân Công giáo.

Tin Vatican (Apic 3/02/2005) - Thứ Ba, mùng 8 tháng 2 năm 2005, Ủy Ban liên bộ của Tòa Thánh sẽ mở cuộc họp báo để giới thiệu Huấn Thị mới, có tựa đề là "Dignitas Connubii", có nghĩa là "Phẩm giá của Hôn Nhân"; đây là Huấn Thị Quy Ðịnh đề ra những tiêu chuẩn cần phải tuân giữ bởi các Tòa Án trong Giáo hội, khi giải quyết những vấn đề liên quan đến hôn nhân.

Huấn thị "Dignitas Connubii" "Phẩm Giá của Hôn Nhân" đã được soạn ra bởi Hội Ðồng Tòa Thánh về các Văn Bản Lập Pháp, với sự cộng tác của các Bộ có liên quan đến vấn đề nầy, như Bộ Giáo Lý Ðức Tin, Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích, Tòa Án Tối Cao, và Tòa Xá Giải.

Ðược biết những đơn xin giải bí tích Hôn Phối (tức đơn xin tuyên bố Bí Tích Hôn Phối không thành), càng ngày càng gia tăng. Năm 1992, tổng số đơn xin là 824 đơn. Mười năm sau, tức năm 2002, tổng số đơn xin giải bí tích hôn phối là 1,280 đơn. Và lý do thường được đưa ra nhất để xin giải Bí Tích Hôn Phối, là sự thiếu trưởng thành.

Tháng Giêng năm 2004, khi tiếp kiến các quan tòa của Tòa Xá Giải Tòa Thánh, ÐTC Gioan Phaolô II đã lưu ý rằng sự thất bại trong đời hôn nhân không thể nào là lý do để đoán định ngược lại là bí tích Hôn Phối đã không thành sự.

 

(Ðặng Thế Dũng)


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page