Sứ Ðiệp của

Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II

cho Ngày Quốc Tế Ðời Tận Hiến năm 2005

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Sứ Ðiệp của Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II cho Ngày Quốc Tế Ðời Tận Hiến năm 2005.

Tin Vatican (Vat 3/02/2005) - Thứ Tư, ngày 2 tháng 2 năm 2005, Giáo hội Công giáo mừng Lễ Ðức Mẹ Dâng Chúa Giêsu vào Ðền Thánh, và là Ngày Quốc Tế Ðời Tận Hiến, lần thứ IX. Vì bị cảm cúm và nằm Nhà Thương, nên ÐTC Gioan Phaolô II đã không thể chủ sự Thánh Lễ trong Ðền thờ Thánh Phêrô vào ban chiều. Ðức Tổng Giám Mục Franc Rodé, tổng trưởng Bộ Dòng Tu và Tu Hội Ðời, đã chủ tế thánh lễ thay thế cho ÐTC. Sau bài Phúc âm, Ðức Tổng Giám Mục đã đọc sứ điệp của ÐTC cho ngày Quốc Tế Ðời Tận Hiến.

Nội dung chính là những lời khuyến khích của ÐTC dành cho tất cả mọi tu sĩ nam nữ hãy thiết lập với Chúa Kitô một sự hiệp thông càng ngày càng sâu xa hơn, nhờ qua việc hằng ngày tham dự vào bí tích Thánh Thể. ÐTC đã nói trong sứ điệp như sau:

"Bí quyết của lòng sốt sắng thiêng liêng là Bí Tích Thánh Thể. Trong năm nay (2005), năm được dành cho Bí Tích Thánh Thể, tôi muốn khuyến khích tất cả mọi tu sĩ nam nữ hãy "thiết lập với Chúa Kiotô một sự hiệp thông mỗi ngày một sâu xa hơn, nhờ qua việc hằng ngày tham dự vào Bí Tích làm cho Chúa hiện diện, tham dự vào hy tế làm cho hiện thực việc dâng hiến vì yêu thương trên đồi Golgotha, và tham dự vào bàn tiệc nuôi sống và nâng đỡ Dân Chúa đang trên đường lữ hành... Bí Tích Thánh Thể do tự bản chất của nó, nằm ở trung tâm của đời tận hiến, trên bình diện cá nhân cũng như cộng đồng" (số 15 của tông huấn Ðời Tận Hiến)... ÐTC còn quả quyết thêm như sau: "Bí Tích Thánh Thể là nguồn mạch không bao giờ cạn cho sự trung thành với Phúc Âm, bởi vì trong bí tích Thánh Thể, trung tâm của đời sống giáo hội, được thực hiện cách trọn hảo sự kết hiệp và trở nên giống hoàn toàn với Chúa Kitô."

ÐTC cũng nhắc đến kỷ niệm 40 năm công bố sắc lệnh của Công Ðồng Vaticanô II về Ðời Tu (Perfectae Caritatis, Ðức Bác Ái Trọn Hảo) với những lời như sau:

"Năm nay (2005), việc cử hành Ngày Quốc Tế Ðời Tận Hiến mang một ý nghĩa đặc biệt, bởi vì năm nay giáo hội mừng kỷ niệm 40 năm công bố sắc lệnh "Ðức Bác Ái Trọn Vẹn" về Ðời Tu, qua đó Công đồng Vaticanô II vạch ra những đường lối chính cho công cuộc canh tân đời tận hiến". ÐTC lưu ý rằng, trong 40 năm qua, các dòng tu và tu hội tông đồ đã tiến bước trên con đường canh tân với những hoa trái phong phú. Theo ÐTC, con đường canh tân nầy có hai đặc điểm; thứ nhất là ước muốn sống trung thành với hồng ân được Chúa Thánh Thần ban cho những vị  sáng lập các dòng và các tu hội; thứ hai là thao thức thích nghi nếp sống, việc cầu nguyện và các hoạt động sao cho phù hợp với những điều kiện ngày nay của các tu sĩ nam nữ trên bình diện thể lý và tâm lý, và phù hợp với nhu cầu tông đồ, với những đòi hỏi của nền văn hóa, với những hoàn cảnh xã hội và kinh tế.

 

(Ðặng Thế Dũng)


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page