ÐTC Gioan Phaolô II vẫn còn bị cảm cúm

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC Gioan Phaolô II vẫn còn bị cảm cúm.

Tin Vatican (Apic 1/02/2005) - ÐTC Gioan Phaolô II vẫn còn bị cảm cúm, nên những chương trình tiếp kiến, đã được xếp trước cho hai ngày mùng 1 và mùng 2 tháng 2 năm 2005, đều bị hủy bỏ. Do đó, không có buổi tiếp kiến chung vào sáng thứ Tư, ngày 2 tháng 2 năm 2005. ÐTC cũng sẽ không chủ sự Thánh Lễ Kính Ðức Mẹ Dâng Chúa Giêsu vào Ðền Thánh, mùng 2 tháng 2 năm 2005, ngày Quốc Tế Ðời Tận Hiến. Ðức Tổng Giám Mục Franc Rodé, Tổng Trưởng Bộ Tu Sĩ và Tu Hội Ðời, chủ sự Thánh Lễ cử hành Ngày Quốc Tế Ðời Tận Hiến bên trong Ðền Thờ Thánh Phêrô, thay thế ÐTC.

Ðược biết Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã bắt đầu bị cảm cúm từ hôm Chúa Nhật 30/01/2005. Trong giờ đọc kinh Truyền Tin Trưa Chúa Nhật 30/01/2005, ÐTC đã cho thấy triệu chứng bị cảm cúm nầy, và ngài không thể đọc rõ giọng bài huấn đức được nữa. Tại Italia hiện nay  ước lượng có khoảng hơn một triệu người đang bị cảm cúm vì thay đổi thời tiết.

 

(Ðặng Thế Dũng)


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page