ÐTC Gioan Phaolô II

bổ nhiệm tân giám mục Thanh Hóa:

Ðức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh

 

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC Gioan Phaolô II bổ nhiệm tân giám mục Thanh Hóa: Ðức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh.

Tin Vatican (Vat. 12/06/2004) - Thứ Bảy, 12 tháng 6 năm 2004, Tòa Thánh công bố ÐTC Gioan Phaolô II bổ nhiệm Linh Mục Giuse Nguyễn Chí Linh, làm tân giám mục giáo phận Thanh Hóa.

Tân Giám Mục Giuse Nguyễn Chí Linh, sinh ngày 22 tháng 11 năm 1949, tại Ba Làng Thanh Hóa. Ngài đã theo học Tiểu Chủng Viện Nha Trang, từ năm 1962 đến năm 1967; rồi Trường Thiên Hựu, Huế, 1967-1968; và Trường Chúa Chiên Lành, Nha Trang, từ năm 1968-1970; và từ năm 1970 đến năm 1977, Giáo Hoàng Học Viện Thánh Piô X, Ðà-lạt. Sau 14 năm lao động tại gia đình, ở họ đạo Song Mỹ, Phan Rang, Nha Trang, ngài được thụ phong linh mục ngày 20 tháng 12 năm 1992, và thuộc giáo phận Nha Trang.

Từ năm 1992 đến năm 1995, Ngài làm cha phó giáo xứ Phước Thiện, và từ năm 1995 đến năm 2003, Ngài được gởi du học Pháp, tại Học Viện Công Giáo Paris, và đã tốt nghiệp với bằng tiến sĩ triết. Tháng 11 năm 2003, ngài về lại Việt Nam, và giảng dạy tại Ðại Chủng Viện Nha Trang.

Ban Việt Ngữ đài phát thanh Veritas Chân Lý Á Châu và toàn thể Linh Mục Tu Sĩ Việt Nam tại Á Châu xin chung vui cùng Ðại Chủng Viện Nha Trang, Giáo Phận Nha Trang và Giáo Phận Thanh Hóa. Và xin hiệp ý cầu nguyện với Ðức Tân Giám Mục Giuse Nguyễn Chí Linh.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page