Huấn Ðức của ÐTC Gioan Phaolô II

trước giờ Kinh Truyền Tin

Trưa Chúa Nhật 28 tháng 11 năm 2004

Chúa nhật I  Mùa Vọng

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Huấn Ðức của ÐTC Gioan Phaolô II trước giờ Kinh Truyền Tin Trưa Chúa Nhật 28 tháng 11 năm 2004: Chúa nhật I  Mùa Vọng.

(Radio Veritas Asia 28/11/2004) - Quý vị và các bạn thân mến, Trưa Chúa Nhật 28 tháng 11 năm 2004, Chúa Nhật I Mùa Vọng, khởi đầu Năm Phụng Vụ mới, trước khi xướng kinh truyền tin, ÐTC Gioan Phaolô II đã nói vài lời về việc chuẩn bị sống Năm Phụng Mới, cũng là Năm Thánh Thể, với những lời như sau:

Anh chị em rất thân mến,

Hôm nay Chúa Nhật thứ I Mùa Vọng, bắt đầu năm Phụng Vụ mới. Trong năm phụng vụ mới nầy, với sự sốt sắng mới, chúng ta sẽ chiêm ngắm dung mạo của Chúa Kitô hiện diện trong bí tích Thánh Thể. Chúa Giêsu, Ngôi Lời Nhập thể, Ðấng đã chết và sống lại, là trung tâm của lịch sử. Giáo Hội tôn thờ Người và lãnh nhận nơi Người ý nghĩa cuối cùng và thống nhất của tất cả mọi mầu nhiệm của đức tin: ý nghĩa cuối cùng và thống nhất đó là Tình yêu của Thiên Chúa Cha trao ban sự sống.

Tại Italia trong những ngày qua, đã bắt đầu cuộc hành trình chuẩn bị cho Ðại Hội Thánh Thể Quốc Gia lần thứ XXIV, sẽ diễn ra tại Bari từ ngày 21 đến 29 tháng 5 năm 2005, theo chủ đề: "Không có ngày chúa nhật, chúng ta không thể sống"; Theo sự quan phòng của Thiên Chúa, chủ đề của biến cố giáo hội quan trọng nầy làm cho Năm Thánh Thể được nổi bật lên.

Tôi mời gọi cộng đoàn giáo hội tại Italia hãy quan tâm chuẩn bị cho biến cố thiêng liêng nầy, vừa khám phá lại, với sức hăng say mới "ý nghĩa của ngày Chúa Nhật", khám phá "ý nghĩa nhiệm mầu" của ngày Chúa Nhật, khám phá giá trị của việc cử hành ngày Chúa Nhật, và ý nghĩa của ngày Chúa Nhật đối với cuộc sống kitô và nhân bản,

Nguyện xin Mẹ Maria rất thánh, "Người Nữ của Thánh Thể" và là Ðức Nữ Ðồng Trinh của  Mùa Vọng, làm cho tất cả chúng ta được sẵn sàng đón tiếp Chúa Kitô đang ngự đến, và giúp chúng ta cử hành cách xứng đáng sự "hiện diện bí tích" của Người trong Mầu Nhiệm Thánh Thể.

Sau những lời trên, ÐTC xướng kinh truyền tin với các tín hữu hiện diện và ban phép lành cho tất cả mọi người.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page