Huấn đức của ÐTC Gioan Phaolô II

trước giờ kinh Truyền Tin

Trưa Chúa Nhật Lễ Chúa Kitô Vua

ngày 21 tháng 11 năm 2004

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Huấn đức của ÐTC Gioan Phaolô II trước giờ kinh Truyền Tin Trưa Chúa Nhật Lễ Chúa Kitô Vua, ngày 21 tháng 11 năm 2004.

(Radio Veritas Asia 28/11/2004) - Quý vị và các bạn thân mến. Trưa Chúa Nhật lễ Chúa kitô Vua, ngày 21/11/2004, trước khi xướng kinh Truyền Tin với các tín hữu hiện diện tại quảng trường thánh Phêrô, ÐTC Gioan Phaolô II đã nhắc đến biến cố 40 năm công bố Hiến Chế Tín Lý của Công Ðồng Vaticanô II về Giáo Hội ánh sáng muôn dân, hiến chế mời gọi giáo dân hãy lãnh lấy trách nhiệm nhiều hơn trong giáo hội. ÐTC cũng nhắc đến ngày 21 tháng 11 là ngày Các Ðan Sĩ sống đời chiêm niệm. Mở đầu bài huấn đức, ÐTC đã nói như sau:

 

Anh chị em rất thân mến,

Hôm nay --- (tức Chúa Nhật ngày 21 tháng 11 năm 2004) --- là Chúa Nhật cuối cùng của năm phụng vu, giáo hội cử hành lễ trọng kính Chúa Kitô Vua vũ trụ. Các nghị phụ của công đồng Vaticanô II đã nhìn vào Người, khi cách đây 40 năm vào ngày 21 tháng 11, các ngài công bố hiến chế tín lý về Giáo Hội; hiến chế bắt đầu với những lời như sau: "Vì Chúa Kitô là Ánh Sáng muôn dân" (Lumen gentium cum sit Christus). Hiến chế tín lý nầy đã ghi dấu một giai đoạn lâu dài trong cuộc hành trình của Giáo Hội trên khắp các nẻo đường thế giới ngày nay và đã khuyến khích dân Chúa lãnh lấy một cách cương quyết hơn những trách nhiệm của mình trong việc xây dựng Nước Chúa Kitô, một vương quốc sẽ được nên trọn chỉ bên kia lịch sử mà thôi.

Việc linh động trật tự trần gian tạm bợ nầy theo tinh thần Tin Mừng là thật một bổn phận của mọi tín hữu đã lãnh nhặn bí tích Rửa Tội, đặc biệt là những giáo dân (x. Lumen gentium các số 31,35,36,38, vân vân...) Một sự nâng đỡ hữu ích cho sứ mạng của giáo dân là tập sách "Tổng Luận về Giáo Huấn xã hội của Giáo Hội", vừa được xuất bản năm nay (2004), do bởi Hội Ðồng Tòa Thánh công lý và hòa bình. Một lần nữa tôi xin cám ơn Hội Ðồng nầy.

Tuy nhiên mọi dấn thân của con người để đạt đến mục tiêu cần gặp được sự nâng đỡ trong lời cầu nguyện. Ngày hôm nay, Giáo Hội cử hành Ngày các Ðan Sĩ (Pro Orantibus). Tôi xin phó thác cho Mẹ Maria rất thánh những cộng đoàn sống đời chiêm niệm; tôi xin gởi lời chào thân  ái và lòng mộ mến. Ước chi đừng bao giờ thiếu đi cho những anh chị em chúng ta đây sự nâng đỡ thiêng liêng và vật chất của tất cả các tín hữu.

 

Sau những lời trên, ÐTC xướng kinh truyền tin với cộng đoàn hiện diện tại quảng trường thánh Phêrô. Sau Phép lành, ÐTC nhắc thêm rằng Chúa Nhật 21 tháng 11 năm 2004, tại Italia là Ngày Quốc Tế Di Dân theo chủ đề: "Thế giới là Ngôi Nhà: từ nghi ngờ đến thái độ tiếp đón." ÐTC nói: Tôi xin chào tất cả anh chị em tị nạn và chào tất cả những ai hiện diện bên cạnh họ trên con đường đức tin và tình huynh đệ. Xin Thiên Chúa chúc lành cho anh chị em.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page