ÐTC Gioan Phaolô II quả quyết

Thánh Thể là Con Tim của Giáo Xứ

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC Gioan Phaolô II quả quyết Thánh Thể là Con Tim của Giáo Xứ.

Tin Vatican (VIS 25/11/2004) - Sáng thứ Năm 25 thasng 11 năm 2004, ÐTC Gioan Phaolô II đã tiếp kiến những tham dự viên của Phiên Họp Khoáng Ðại của Hội Ðồng Toà Thánh về Giáo Dân, theo chủ đề: "Khám phá lại dung mạo đích thật của giáo xứ".

Trong bài diễn văn đọc trong dịp nầy, trước hết ÐTC đã nhắc lại những sáng kiến mà Hội Ðồng Toà Thánh về Giáo Dân, đã thực hiện, chẳng hạn như Cuộc Gặp Gỡ của Những Người Công Giáo Ðông Âu đã được tổ chức tại Kiev, Ukraine, năm 2003. Cuộc gặp gỡ nầy đã nhấn mạnh đến vai trò của giáo dân trong công cuộc xây dựng lại tinh thần và vật chất của những quốc gia sau nhiều năm sống trong chế độ độc tài toàn trị vô thần. ÐTC cũng nhắc đến việc xuất bản tập "Danh Sách những hiệp hội quốc tế dành cho giáo dân", như là kết quả của sự cộng tác giữa các hiệp hội, cộng đoàn và phong trào khác nhau.

Ðặc biệt, ÐTC nhắc đến công cuộc chuẩn bị cho Ngày Quốc Tế Giới Trẻ, sẽ được tổ chức tại thành phố Colonia, bên Ðức, vào tháng 8 năm 2005, theo chủ đề: "Chúng tôi đến để thờ lạy Người!" Biến cố và chủ đề vừa nói khuyến khích toàn thể giáo hội và nhất là những người trẻ hãy lên đường như Ba Vua ngày xưa, để gặp Thiên Chúa, Ðấng đã nhập thể làm người để cứu rỗi nhân loại.

Trở lại chủ đề của Phiên Họp Khoáng đại của Hội Ðồng Tòa Thánh về Giáo Dân, ÐTC Gioan Phaolô II đã nói như sau: "Bước đầu tiên hệ tại ở việc giúp cho giáo dân khám phá lại dung mạo đích thực của giáo xứ, nơi tốt nhất để rao giảng Chúa Kitô và huấn luyện giáo dân trong đức tin. Vì thế, để thực hiện mục tiêu nầy, cần phải liên lỉ canh tân, để có thể trở nên cộng đoàn đích thực, có khả năng hoạt động truyền giáo đích thực. Trong Năm Thánh Thể nầy, chúng ta cần nhớ lại rằng Bí Tích Thánh Thể là Con Tim sống động của giáo xứ, là nguồn mạch cho sứ  mạng và sự hiện diện của giáo xứ; bí tích thánh thể luôn canh tân giáo xứ. ÐTC bày tỏ hy vọng rằng những suy tư trong Phiên Họp Khoáng đại về Giáo Xứ có thể giúp cho mọi người hiểu rõ hơn rằng cộng đoàn giáo xứ là nơi gặp gỡ Chúa Kitô và cũng là nơi để gặp gỡ anh chị em chúng ta.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page