ÐTC Gioan Phaolô II trao Thánh Tích

cho Ðức Thượng Phụ Ðại Kết Bartolomêô I

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC Gioan Phaolô II trao Thánh Tích cho Ðức Thượng Phụ Ðại Kết Bartolomêô I.

Tin Vatican (Vis 23/11/2004) - Vào lúc 11 giờ trưa thứ Bảy, ngày 27 tháng 11 năm 2004, bên trong Ðền Thờ Thánh Phêrô, Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II cùng với Ðức Thượng Phụ Ðại Kết Bartolomêô I, Giáo Chủ Giáo Hội chính thống Costantinopoli, chủ sự  nghi thức đại kết cử hành Lời Chúa và tôn kính thánh tích; trong nghi thức ÐTC sẽ trao lại cho Ðức Gíao Chủ thánh tích của hai vị thánh giám mục và tiến sĩ giáo hội, là Thánh Grêgôri Nazianzus và thánh Gioan Kim Khẩu.

Thông báo của Văn Phòng Nghi Lễ của Ðức Giáo Hoàng cho biết thêm rằng biến cố trao thánh tích nói trên nói lên ước muốn của giáo hội Tây Phương và Giáo Hội Ðông Phương cùng tiến bước chung với nhau trên con đuòng tiến đến sự hiệp nhất trọn vẹn, ngõ hầu thế gian tin vào Chúa Kitô, Ðấng cứu rỗi duy nhất của nhân loại.

Cộng đoàn Chính thống giáo tại Roma cũng sẽ tham dự vào buổi cử hành đại kết nầy.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page