Ðại Học Nicolaus Copernicus

của thành phố Torun bên BaLan

trao bằng tiến sĩ danh dự

cho Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðại Học Nicolaus Copernicus của thành phố Torun bên BaLan trao bằng "tiến sĩ danh dự" cho Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II.

Tin Vatican (Vis 23/11/2004) - Sáng thứ Ba, 23 tháng 11 năm 2004, ÐTC Gioan Phaolô II đã tiếp kiến Viện Trưởng và Các Giáo Sư của Ðại Học Nicolaus Copernicus của thành phố Torun, bên BaLan, đến trao bằng "Tiến Sĩ Danh Dự" cho Ðức Thánh Cha. Ðáp lời, ÐTC nói: "Tôi xin nhận tước vị nầy với lòng biết ơn, như là dấu chỉ của cuộc đối thoại luôn được phát triển thêm giữa khoa học và đức tin".

ÐTC Gioan Phaolô II nhắc lại rằng trong lần ngài đến thăm Ðại Học vào tháng 6 năm 1999, ngài đã nói đến cuộc đối thoại giữa khoa học và đức tin, một cuộc đối thoại được mời gọi vượt qua sự đối nghịch giữa sự thật do lý trí tìm ra và sự  thật được biết nhờ bởi đức tin. Ngày nay, chúng ta hiểu thêm rằng sự thật do lý trí và sự thật do đức tin là cũng một sự thật, và rằng điều cần thiết là con người nam nữ  không tiến bước trong cô đơn, nhưng biết cố gắng xác định trực giác của họ nhờ qua đối thoại với những kẻ khác... Chỉ bằng cách nầy, những nhà chuyên môn và những con người văn hóa mới có khả năng lãnh lấy trách nhiệm đặc biệt đối với sự thật; trách nhiệm đạt đến sự thật, bảo vệ sự thật, và sống phù hợp với sự thật".

ÐTC cũng đã nói lên niềm vui vì thấy Ðại Học mỗi ngày một phát triển thêm, để đặt khoa học càng ngày càng vừa với tầm tay của người trẻ.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page