ÐTC Gioan Phaolô II khuyến khích

Giáo Hội tại Châu Á đóng góp

cho công cuộc xây dựng Hòa Bình

và dấn thân đối thoại với các tôn giáo khác

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC Gioan Phaolô II khuyến khích Giáo Hội tại Châu Á đóng góp cho công cuộc xây dựng Hòa Bình và dấn thân đối thoại với các tôn giáo khác.

Tin Vatican (Vat , VIS, Apic 19/11/2004) - Lúc 11 giờ trưa thứ Sáu ngày 19 tháng 11 năm 2004, ÐTC Gioan Phaolô II đã tiếp kiến các giám mục tham dự viên Khóa Họp thứ VIII của Hội Ðồng Tổng Thư  Ký của Khóa Họp Ðặc Biệt Thượng Hội Ðồng Giám Mục Á Châu. Ðược biết Khóa Họp Ðặc Biệt Thượng Hội Ðồng Giám Mục Á Châu đã diễn ra tại Vatican, từ ngày 19 tháng 4 đến 14 tháng 5 năm 1998, về chủ đề: "Ðể họ được sống và sống dồi dào!". Kết quả của Khóa Họp Ðặc Biệt Thượng Hội Ðồng Giám Mục Á Châu đã được ÐTC Gioan Phaolô II công bố trong tông huấn Hậu Thượng Hội Ðồng Giám Mục, có tựa đề là: "Giáo Hội tại Á Châu".

Khóa Họp thứ VIII của Hội Ðồng Tổng Thư  Ký Thượng Hội Ðồng Giám Mục Á Châu, đã diễn ra tại Vatican trong những ngày qua để kiểm điểm việc áp dụng những đề nghị của Khóa Họp Ðặc Biệt Thượng Hội Ðồng Giám Mục Á Châu, như đã được ÐTC công bố trong Tông Huấn "Giáo Hội Tại Á Châu". Và --- như vừa nói trên --- lúc 11 trưa thứ Sáu 19 tháng 11 năm 2004, các tham dự viên khóa họp đã được ÐTC tiếp kiến.

Một trong những điểm nổi bật được ÐTC nhắc đến trong bài diễn văn đọc trong dịp tiếp kiến nầy là sự đóng góp cần thiết của Giáo Hội tại Á Châu cho công cuộc xây dựng hòa bình tại đại lục rộng lớn nầy. ÐTC đã nói như sau: "Giáo Hội muốn đóng góp cho công cuộc hòa bình tại Châu Á, nơi có những xung đột và nạn khủng bố gây thiệt mạng cho nhiều người." ÐTC nhắc lại lo lắng của các nghị phụ trong thời gian họp Khóa Ðăc Biệt Thượng Hội Ðồng Giám Mục Á Châu,  đối với tình hình tại Thánh Ðịa, trung tâm của kitô giáo, vừa nhận định rằng trong những năm gần đây những lò lửa chiến tranh đã lan rộng thêm. Vì thế điều khẩn thiết là việc xây dựng hòa bình. Ðây là công cuộc đầy khó khăn và cần đến sự đóng góp của tất cả mọi người thiện chí.

Ngoài ra ÐTC cũng nhấn mạnh rằng "để rao giảng Phúc Âm tại Á Châu một cách có chiều sâu, thì tất cả mọi tín hữu cần làm sao cho đức tin được thấm nhập vào trong trọn cả đời sống của họ. ÐTC khuyến khích các tín hữu tại Á Châu hãy noi gương các vị thánh hiển tu và những vị thánh tử đạo á châu đã dám hy sinh mạng sống mình để làm chứng cho đức tin. Ðặc biệt ÐTC đã khuyến khích như sau: "Nơi nào các tín hữu phải chịu đau khổ và không được tự do để tuyên xưng đức tin, thì Nước Chúa nên được công bố bằng chứng tá âm thầm của đời sống, vừa vác lấy thập giá mà tiến bước theo Chúa Kitô đau khổ và chịu đóng đinh, vừa kiên trì đợi chờ ngày được tự do tôn giáo hoàn toàn. ÐTC cũng lưu ý thêm rằng sự kiện giáo hội tại Châu Á chỉ là một thiểu số, --- một đoàn chiên nhỏ, --- không nên làm nản lòng, bởi vì sự  hữu hiệu của công việc rao giảng Phúc âm không tùy thuộc vào con số nhiều ít. ÐTC cám ơn các tham dự viên vì đã cộng tác vào việc soạn thảo tông huấn "Giáo Hội tại Châu Á", và ngài khuyến khích hãy áp dụng tông huấn nầy trong tinh thần đối thoại. Theo ÐTC, đối thoại là đặc điểm của sinh hoạt của Giáo Hội tại Á Châu, đối thoại bên trong giáo hội, đối thoại với những cộng đoàn kitô khác, đối thoại với các nền văn hóa và với các tôn giáo khác.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page