Ðức Hồng Y Paul Poupard

đến thăm Moscowa

từ ngày 14 đến 21 tháng 11 năm 2004

để khánh thành Trung Tâm Văn Hóa

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Hồng Y Paul Poupard đến thăm Moscowa từ ngày 14 đến 21 tháng 11 năm 2004, để khánh thành Trung Tâm Văn Hóa.

Tin Roma (Apic 11/11/2004) - Ðức Hồng Y Paul Poupard đến thăm thủ đô Moscowa từ ngày 14 đến ngày 21 tháng 11 năm 2004, để chủ sự , "cùng với sự tham dự của những vị Tổng Giám Mục Chính Thống Giáo", lễ khánh thành "Thư Viện của Tinh Thần", một Trung Tâm Văn Hóa do một người công giáo pháp thực hiện.

Ðức Hồng Y Paul Poupard, chủ tịch Hôi Ðồng Toà Thánh về Văn Hóa, đã giải thích mục tiêu chuyến viếng thăm của ngài tại thủ đô Moscowa như sau: "Cuộc gặp gỡ nầy thể hiện tự căn bản điều mà Ðức Gioan Phaolô II đã muốn làm, khi thiết lập Hội Ðồng Tòa Thánh về Văn Hóa; đây là một cuộc đối thoại, vừa đồng thời cũng là một cuộc trao đổi những hồng ân và làm phong phú cho nhau."

Ngoài việc chủ tọa lễ Khánh Thành "Thư Viện của Tinh Thần", Ðức Hồng Y còn có những cuộc gặp gỡ khác nữa với những nhân vật văn hóa nổi tiếng tại thủ đô Moscowa, trong tuần lễ lưu lại tại Moscowa.

Ðức Hồng Y Poupard giải thích thêm như sau: "Mỗi cuộc gặp gỡ văn hóa đều kéo theo rất nhiều trao đổi và những lời hứa. Nhất là khi đó là cuộc gặp gỡ với những người kitô, anh chị em của chúng ta, với những anh em chính thống giáo. Với những anh chị em chính thống giáo, chúng ta đang chia sẻ với nhau một kho tàng hết sức đặc biệt. Ðây là việc thực hiện điều mà Ðức Gioan Phaolô II gọi là "cuộc trao đổi những hồng ân" và là "hơi thở của Ðông Phương tại Tây Phương. Mỗi lần tôi đến thăm Moscowa và từng cuộc gặp gỡ của tôi, đều được diễn ra trong những cách thế khá khác nhau. Và chuyến viếng thăm lần nầy là một cuộc viếng thăm đầy mới mẽ, bởi vì bức tường Berlin đã sụp đổ, đế quốc vô thần cũng đã sụp đổ, và những viễn tượng cao cả đang mở ra cho chúng ta, vào lúc bình minh của ngàn năm thứ ba."

Ðược biết, trước đây, Ðức Hồng Y Paul Poupard đã viếng thăm Moscowa hai lần rồi. Lần thứ nhất là cách đây gần 25 năm, vào thời của Liên Xô. Lúc đó Ðức Hồng Y còn là Viện Trưởng Học Viện Công Giáo Paris, và cấp học bổng cho những sinh viên chính thống giáo đến học tại Học Viện Công Giáo Paris. Và lần thứ hai Ðức Hồng Y đến thăm Moscowa là khi ngài đã là chủ tịch của Hội Ðồng Tòa Thánh về Ðối thoại với những người Vô Thần, vào thời kỳ cuối của Liên Xô, để chuẩn bị cho việc  chủ tịch Gorbatchev đến thăm Ðức Gioan Phaolô II vào năm 1989. Và lần viếng thăm nầy là lần thứ ba.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page