Vài nhận định của

Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II

về Khóa Họp thông thường

Thượng Hội Ðồng Giám Mục Thế Giới

vào tháng 10 năm 2005

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Vài nhận định của Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II về Khóa Họp thông thường Thượng Hội Ðồng Giám Mục Thế Giới vào tháng 10 năm 2005.

(Radio Veritas Asia 17/11/2004) - Quý vị và các bạn thân mến. Lúc 11 giờ sáng thứ Ba, 16 tháng 11 năm 2004, ÐTC Gioan Phaolô II đã tiếp các giám mục tham dự viên khóa họp Hội Ðồng lần thứ X của Văn Phòng Tổng Thư Ký Thượng Hội Ðồng Giám Mục Thế Giới. Sau những lời chào mở đầu, ÐTC Gioan Phaolô II nói ngay về tinh thần hiệp thông của Thượng Hội Ðồng Giám Mục và nhắc đến Khóa Họp vào tháng 10 năm 2005, về chủ đề Bí Tích Thánh Thể, với những lời như sau:

 

Như  là thành viên của Khóa Họp Hội Ðồng lần thứ  X của Văn Phòng Tổng Thư  Ký Thượng Hội Ðồng Giám Mục, chư huynh tiếp tục sống và hoạt động trong tinh thần nguyên thủy của Thượng Hội Ðồng Giám Mục, là tinh thần hiệp thông. Vào năm 1965, khi Ðức Phaolô VI đáng nhớ, đã đi đến quyết định thiết lập cơ cấu quan trọng nầy, thì giáo hội lúc đó còn sống chìm sâu trong bầu khí của Công Ðồng Vaticanô II, trong đó giáo huấn và tu đức về hiệp thông được phục hưng với sức mạnh nội tâm đầy thuyết phục.

Khóa Họp Thông Thường lần thứ XI của Thượng Hội Ðồng Giám Mục Thế Giới, mà chư  huynh đã chú tâm chuẩn bị, sẽ bàn về đề tài then chốt đối với Giáo Hội: đó là Bí Tích Thánh Thể. Thật vậy, chủ đề của Khóa Họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục sắp đến, được diễn tả như sau: "Bí Tích Thánh Thể, nguồn mạch và chóp đỉnh của đời sống và sứ mạng của Giáo Hội". Giáo Hội múc lấy trong Bí Tích Thánh Thể những sức sống cho sự hiện diện và hoạt động của mình trong lịch sử nhân loại.

Trong bí tích Thánh Thể, người ta gặp thấy kiểu mẫu của sự hiệp thông giữa các tín hữu và những vị chủ chăn của họ, và gặp thấy kiểu mẫu của đoàn thể tính giữa các vị chủ chăn các giáo hội địa phương và vị chủ chăn của toàn thể Giáo Hội phổ quát. Chính Bí Tích Thánh Thể mang đến tinh thần và hình thể cho đặc tính nguyên thủy, không thể chối bỏ được và phổ biến khắp nơi của Giáo Hội, xét như là một thân thể có các chi thể được liên kết chặt chẽ với nhau, một giáo hội luôn phát triển cho đến mức trọn vẹn trong Chúa Kitô (x. Eph 4, 13.16).

Thượng Hội Ðồng Giám Mục sắp đến một lần nữa sẽ cung cấp dịp thuận tiện để cũng cố trong giáo hội Ðức Tin vào Mầu Nhiệm Thánh Thể đáng tôn thờ; Thượng Hội Ðồng Giám Mục sắp đến  còn cung cấp dịp thuận tiện để canh tân sự hiệp thông đoàn thể tính và có phẩm trật, và là dịp thuận tiện để cổ võ tình bác ái huynh đệ.

Thưa quý chư huynh thân mến, giai đoạn chuẩn bị gần cho Khóa Họp lần thứ XI của Thượng Hội Ðồng Giám Mục không phải chỉ trùng hợp trên bình diện thời gian với Năm dành cho Bí Tích Thánh Thể mà thôi. Ðây còn là trường hợp đặc biệt của mối tương quan hỗ tương giữa Giáo Hội phổ quát và Thượng Hội Ðồng Giám Mục. Trong năm nay, Giáo Hội và Khóa Họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục đều quy về một mục tiêu duy nhất: đó là Chúa Giêsu, hiện diện, sống động và ban sức sống trong bí tích Thánh Thể.

Thông Ðiệp "Giáo Hội từ Thánh Thể" và tông thư  "Lạy Thầy, xin ở lại với chúng tôi" đã được trao cho Giáo Hội, ngõ hầu giáo lý và việc thực hành bí tích Thánh Thể gặp được khắp nơi những tâm hồn sẵn sàng sống hiệp thông với Chúa và với anh chị em, trong mệnh lệnh sống tình thương bác ái. Trách vụ chính yếu của các Chủ Chăn Giáo Hội là trở nên những vị thầy đích thực của sự hiệp thông (x. tông huấn "Những chủ chăn của đoàn chiên" - Pastores gregis -, các số 22, 44), ngõ hầu trọn cả đoàn chiên Chúa được lớn lên trong sự hiệp nhất của một thân thể (x. Eph 4,3tt), ngõ hầu được nở ra những khoảng rộng của tình bác ái mục vụ (x. Thánh Augustino, PL 5,440) và ngõ hầu tính đoàn thể và sự hiệp thông phẩm trật được trổ sinh nhiều hoa trái thánh thiện nhờ Chúa Thánh Thần (x. Gal 5,22).

Một khi đã được canh tân nhờ khám phá lại hồng ân và mầu nhiệm Bí Tích Thánh Thể, ước chi Giáo Hội mở rộng kho tàng phong phú sự sống không bao giờ cạn cho những kẻ ở gần cũng như những người ở xa, trong công tác khẩn cấp của việc tái rao giảng Phúc Âm.

Cùng với chư huynh, tôi  khẩn xin sự bảo vệ của Ðức Nữ Ðồng Trinh Maria, Mẹ Thiên Chúa và là Mẹ Giáo Hội, của thánh Tông Ðồ Phêrô và của tất cả các thánh chủ chăn, cho những dự tính vừa nói và đặc biệt cho công việc chuẩn bị Thượng Hội Ðồng Giám Mục Thế Giới. Tôi chân thành ban Phép Lành Tòa Thánh cho Chư huynh và cho những giáo hội địa phương thân yêu của chư huynh.

 

Quý vị và các bạn thân mến,

Vừa rồi là những lời ÐTC nói với các Giám Mục tham dự viên khóa họp Hội Ðồng lần thứ X của Văn Phòng Tổng Thư Ký Thượng Hội Ðồng Giám Mục, về Khóa Họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục vào tháng 10 năm 2005, về chủ đề Bí Tích Thánh Thể. Một sự trùng hợp đầy ý nghĩa đã được ÐTC Gioan Phaolô II nhắc đến: đó là công việc chuẩn bị cho Khóa Họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục về Bí Tích Thánh Thể, lại diễn ra trong Năm Thánh Thể. Khóa Họp và Năm Thánh Thể đều hướng về một mục tiêu chung, là Chúa Giêsu Kitô hiện diện trong Bí Tích Thánh Thể.

Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page