ÐTC Gioan Phaolô II lên tiếng kêu gọi

hãy hạ xuống những bức tường

của chia rẽ và hận thù đối nghịch

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC Gioan Phaolô II lên tiếng kêu gọi hãy hạ xuống những bức tường của chia rẽ và hận thù đối nghịch.

Tin Vatican (Vat 17/11/04) - Trong buổi tiếp kiến chung vào lúc 10.30 phút sáng thứ Tư 17 tháng 11 năm 2004, trong Ðại Thính Ðường Phaolô VI, ÐTC Gioan Phaolô II tiếp tục loạt bài giải thích về các Thánh Vịnh, và ngài đã giải thích thánh vịnh thứ  66, thánh vịnh mời gọi "tất cả mọi dân tộc hãy ngợi khen Thiên Chúa". Thánh Vịnh nầy được dùng trong giờ Kinh Chiều Thứ Tư của tuần thứ hai.

Thánh Vịnh là lời cảm tạ Thiên Chúa, Ðấng Tạo Hóa vì những hoa mầu ruộng đất con người tiếp nhận như là dấu chỉ sự chúc lành của Thiên Chúa cho tất cả mọi người không phân biệt kỳ thị. Thánh Vịnh cũng nhắc đến việc tất cả mọi dân tộc được mời gọi hợp tiếng với dân Israel để cảm tạ Thiên Chúa. "tất cả mọi dân tộc hãy ngợi khen Thiên Chúa". Từ đó, ÐTC rút ra một sứ điệp đầy khích lệ như sau: Ðại gia đình những con cái của Thiên Chúa gặp lại nhau nơi bàn tiệc duy nhất, để chúc tụng và ngợi khen Thiên Chúa vì những hồng ân Ngài ban xuống tràn đầy cho tất cả mọi người. Do đó, chúng ta cần phải hạ xuống những bức tường của chia rẽ, đối nghịch và hận thù.

Ðặc biệt trong phần chào chúc, ÐTC đã nói lời chào đầy cảm động đến những người thân của những kẻ đã bị giết chết trong cuộc nổ bôm khủng bố tại Nassiriya, bên Iraq, cách đây một năm. Cuộc nổ bôm khủng bố đã gây thiệt mạng cho 17 binh sĩ và 2 thường dân người Italia, cùng với 9 thường dân người Iraq. Ðây là giây phút thật cảm động của buổi tiếp kiến, khi một em bé --- cùng với người mẹ đi theo bên cạnh --- tiến lên trao cho Ðức Thánh Cha xem chân dung của người thân đã bị thiệt mạng trong khi thi hành sứ mạng hòa bình tại Iraq.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page