Chính Quyền Cộng Hòa Ái Lên

đồng thuận với việc mời

ÐTC Gioan Phaolô II đến thăm

vào Mùa Xuân năm 2005

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Chính Quyền Cộng Hòa Ái Lên đồng thuận với việc mời ÐTC Gioan Phaolô II đến thăm vào Mùa Xuân năm 2005.

Tin Roma (Apic 16/11/2004) - Trích dẫn nguồn tin ngoại giao từ Vatican, hãng thông tấn Công Giáo Thụy Sĩ Apic, đã phổ biến trong bản tin ngày 16 tháng 11 năm 2004 rằng Chính Quyền Cộng Hòa Ái Lên (Ireland) đã đồng thuận với việc Các Giám Mục Công Giáo Ái Lên mời ÐTC Gioan Phaolô II đến thăm, vào mùa xuân năm 2005, nhân dịp kỷ niệm 25 năm Ðức Gioan Phaolô II đến thăm Ái lên lần đầu tiên.

Ðược biết ÐTC Gioan Phaolô II đã đến thăm Ái Lên lần đầu tiên vào tháng 9 năm 1979; nhưng lúc đó Ngài chỉ viếng thăm miền Nam Ái Lên mà thôi, vì miền Bắc Ái lên đang ở trong tình trạng nội chiến.

Cộng Hòa Ái Lên đã được độc lập vào năm 1922, và đã thiết lập ngoại giao với Tòa Thánh vào năm 1929.

Vì thế nhân dịp kỷ niệm 75 năm liên lạc ngoại giao giữa Tòa Thánh Vatican và Cộng Hòa Ái Lên, Ông Dermot Aherne, ngoại trưởng Ái Lên, đã đến Roma, và đã gặp Ðức Thánh Cha hôm thứ Bảy 13 tháng 11 năm 2004. Trong cuộc gặp gỡ nầy, ngoại trưởng Ái Lên đã cho Ðức Thánh Cha biết là chính phủ Ái Lên đã đồng thuận với lời mời của các giám mục công giáo Ái lên, để ÐTC đến thăm Ái Lên lần thứ hai, vào mùa xuân năm 2005, nếu tình trạng sức khỏe của ÐTC cho phép.

Theo thông lệ về các chuyến viếng thăm mục vụ của ÐTC tại các giáo hội địa phương, thì các  vị Giám Mục Chủ Chăn Giáo Hội Ðịa Phương là người chính thức mời, và chính quyền dân sự của quốc gia được viếng thăm chỉ cần đồng thuận là đủ.

Giáo Hội Công Giáo tại Cộng Hòa Ái Lên chiếm 75% dân số; phần còn lại thuộc các giáo hội Tin Lành Anh Giáo, Tin Lành Trưởng Lão và Tin Lành Mêthodist.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page