Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II

nhắc lại rằng con người dâng lời

cảm tạ Thiên Chúa cách trọn vẹn

trong bí tích Thánh Thể

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II nhắc lại rằng con người dâng lời cảm tạ Thiên Chúa cách trọn vẹn trong bí tích Thánh Thể.

Tin Vatican (Vat 14/11/2004) - Trưa Chúa Nhật, ngày 14 tháng 11 năm 2004, trước khi xướng kinh truyền tin với các tín hữu hiện diện tại Quảng Trường Thánh Phêrô ở Roma, ÐTC đã nói vài lời huấn đức nhắc các tín hữu nhớ rằng trong bí tích Thánh Thể con người có thể cảm tạ Thiên Chúa cách trọn vẹn nhất. ÐTC đã nói như sau:

 

"Chúa Nhật 14 tháng 11 (năm 2004) tại Italia được cử hành Ngày Tạ Ơn Thiên Chúa vì tất cả những hoa mầu thu nhập từ ruộng đất trong suốt năm qua. Cuộc Cử Hành chính của Ngày Tạ Ơn  nầy được diễn ra tại thành phố Genova,  một địa điểm được chọn năm nay (2004) như là "Thủ Ðô Văn Hóa của Âu Châu". Tôi  vui mừng hiệp ý trong lời cầu nguyện được dâng lên từ cộng đoàn giáo hội tại Genova và từ tất cả những ai hoạt động trong lãnh vực nông nghiệp, trong nhiều vai trò khác nhau.

Ðối với chúng ta những người kitô, việc tạ ơn được thể hiện cách trọn vẹn trong Bí Tích Thánh Thể. Trong mỗi Thánh Lễ, chúng ta chúc tụng Chúa, là Thiên Chúa của Vũ Trụ, vừa dâng lên  ngài Bánh và Rượu Nho, là "hoa mầu ruộng đất và lao công của con người". Chúa Kitô đã liên kết những của ăn thức uống đơn sơ nầy với lễ Hy Sinh dâng hiến của Người. Kết hiệp với Người, các  tín hữu được mời gọi dâng lên Thiên Chúa cuộc đời  và công việc hằng ngày của họ.

Nguyện xin mẹ Maria, Mẹ của Sự Quan Phòng, dạy chúng ta biết sống biết ơn Thiên Chúa vì tất cả những gì mà thiên nhiên và lao công cực khổ của con người sản xuất ra để nâng đỡ cuộc sống; xin Mẹ làm cho chúng ta trở nên sẵn sàng chia sẻ những tài nguyên mình có với tất cả những anh chị em nghèo cần đến."

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page