Vài nét về cuộc Tọa Ðàm tại Roma

giữa những nhân vật nổi tiếng

của ba tôn giáo hữu thần là

Do thái giáo, Kitô giáo và Hồi giáo

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Vài nét về cuộc Tọa Ðàm tại Roma giữa những nhân vật nổi tiếng của ba tôn giáo hữu thần, là Do thái giáo, Kitô giáo và Hồi giáo.

(Radio Veritas Asia 13/11/2004) - Quý vị và các bạn thân mến, thứ Sáu, ngày 12 tháng 11 năm 2004, những nhân vật nổi tiếng của ba tôn giáo hữu thần, --- Do thái giáo, Kitô giáo và Hồi giáo --- đã mở cuộc Tọa Ðàm tại Roma về tầm quan trọng của công cuộc đối thoại liên tôn trong việc xây dựng hòa bình trên thế giới. Cuộc Tọa Ðàm được tổ chức theo chủ đề như sau: "Bước theo vết chân của Tiên Tri Êlia, những người hồi giáo, những người do thái giáo và những anh chị em kitô giáo cùng nhau lắng nghe Thiên Chúa nói về Hòa Bình".

Cuộc Tọa Ðàm do Ủy Ban quốc tế "Công Lý và Hòa Bình" của dòng Camelô đứng ra tổ chức. Trong số những nhân vật nổi tiếng tham dự cuộc Tọa Ðàm, người ta chú ý đến những vị sau đây:

- giáo sư  Adnane Mokrani, thần học gia hồi giáo, 

- bà Lisa Palmieri Billig, ký giả người do thái và là phó chủ tịch phân bộ Âu Châu của Hội Ðồng các Tôn Giáo và Hòa Bình,

- Linh Mục dòng Camelô, cha Craig Morrison, giáo sư  cổ ngữ Aramaicô tại Học Viện Kinh Thánh ở Roma.

Mục thời sự hôm nay kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài phỏng vấn do phóng viên đài phát thanh Vatican thực hiện với linh mục Antonio Silvio da Costa Junior về cuộc Tọa Ðàm nầy.

 

Trước hết, cha đã giải thích về lý do tại sao lại chọn tiên tri Êlia làm chủ đề cho cuộc tọa đàm, như sau:

Ðáp: Tiên tri Êlia trong Cựu Ước là con người biết lắng nghe Thiên Chúa dạy bảo và là người đã cố gắng làm cho Dân Chúa tiến bước theo Lời Thiên Chúa dạy. Tiên Tri Êlia là con người biết tìm cách làm cho các dân tộc được xích lại gần nhau, làm cho tâm hồn của con người được gần gủi hơn với tâm hồn của Thiên Chúa. Trong truyền thống Do Thái, Tiên Tri Êlia là một trong những người biết lắng nghe, nghiên cứu và suy nghĩ về Lời Chúa.

Theo truyền thống Hồi giáo, Kinh Thánh Coran của Hồi giáo, nhận định về tiên tri Êlia như là con người của sự lắng nghe Thiên Chúa, một con người nói sự thật cho dân chúng, vừa cố gắng làm sao để dân chúng được đến gần với Ðấng Allah, nhân từ, hòa bình và công bằng.

Do đó, trong cả ba truyền thống tôn gíao, tiên tri Êllia là con người lắng nghe Lời Chúa, và tìm cách công bố Lời nầy ra, sao cho dân chúng được đến gần với Thiên Chúa, là Chúa của Hòa Bình.

Hỏi 2: Thưa Cha Silvio, tại sao trong xã hội bị tục hóa nầy, người ta có khuynh hướng ngăn cấm các tôn giáo trên khắp thế giới? Ngăn cấm Kitô giáo cũng như Hồi giáo và Do thái giáo?

Ðáp: Chúng ta sống trong ngàn năm thứ ba; vào lúc bắt đầu ngàn năm mới nầy, chúng ta đã tưởng nghĩ rằng kỉ nguyên mới nầy xem ra có vẽ đẹp, sẽ không còn chiến tranh nữa, và có nhiều hòa bình hơn. Nhưng rồi buồn thay, ngay từ những năm đầu tiên của nó, ngàn năm thứ ba nầy bị ghi dấu bởi những biến cố làm cho chúng ta cảm thấy buồn phiền nhiều và là những biến cố đã khơi dậy biết bao đau thương cho nhân lọai. Những biến cố bi thảm nầy cũng có liên hệ đến những khía cạnh tôn giáo, dường như thể tôn giáo là nguyên nhân của tất cả những điều tiêu cực đau thương nầy. Phần chúng tôi, khi ngồi lại thảo luận với nhau, chúng tôi muốn chứng minh rằng cách thức hiểu và giải thích các biến cố bi thảm là do tôn giáo gây ra, (cách thức giải thích như thế) là không đúng. Các Tôn giáo là những chiếc cầu liên kết, chớ không phải là những bức tường ngăn cách.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page