Phỏng Vấn Ðức Ông Phó Tổng Thư Ký

Hội Ðồng Tòa Thánh về Hiệp Nhất Kitô

về Hoạt Ðộng Ðại Kết

của Giáo Hội Công Giáo

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Phỏng Vấn Ðức Ông Phó Tổng Thư Ký Hội Ðồng Tòa Thánh về Hiệp Nhất Kitô về Hoạt Ðộng Ðại Kết của Giáo Hội Công Giáo.

(Radio Veritas Asia 12/11/2004) - Quý vị và các bạn thân mến, Thứ Bảy 13 tháng 11 năm 2004, là ngày kỷ niệm 40 Năm công bố Sắc Lệnh của Công Ðồng Vaticanô II về Hiệp Nhất Kitô.

Ðể kỷ niệm biến cố nầy, Hội Ðồng Tòa Thánh về Hiệp Nhất Kitô tổ chức một Hội Nghị Quốc Tế tại Rocca Di Papa, cách Roma khoảng 30 cây số, từ ngày 11 đến 13 tháng 11 năm 2004. Phóng viên Giovanni Peduto của đài phát thanh Vatican đã phỏng vấn Ðức Ông Fortino, Phó Tổng Thư Ký của Hội Ðồng Tòa Thánh về Hiệp Nhất, về những hoạt động đại kết của Giáo Hội Công gíao trong vòng 40 năm qua. Mục thời sự hôm nay kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài phỏng vấn nầy.

Hỏi 1: Xin Ðức Ông vui lòng cho biết về công cuộc đại kết trong Giáo hội Công giáo trong thời gian 40 năm qua, từ khi Công Ðồng Vaticanô II công bố sắc lệnh về Hiệp Nhất đến nay.

Ðáp: Ðối với Giáo Hội Công Giáo, thì Sắc Lệnh  của Công Ðồng Vaticanô II về Hiệp Nhất Kitô, là  như một "Ðại Hiến Chương" cho công cuộc dấn thân đại kết. Từ  khi công bố Sắc Lệnh, cách đây 40 năm, đã phát sinh cuộc gặp gỡ với tất cả những giáo hội và những cộng đoàn giáo hội kitô không công giáo. Và không phải chỉ có thế mà thôi. Trong nội bộ Giáo hội Công giáo cũng đã được khai sinh một phong trào chuẩn bị và phổ biến tinh thần và hành động đại kết, hướng về sự hiệp nhất trọn vẹn giữa tất cả mọi người kitô. Trong Giáo hội Công giáo, đã phát sinh nhiều sáng kiến khác nhau để áp dụng cách cụ thể Sắc Lệnh về Hiệp Nhất Kitô: trong kinh nguyện, trong tương quan với những anh chị em kitô không công giáo tại các địa phương, trong việc tổ chức những ủy ban đại kết tại các giáo phận, và những ủy ban đại kết của các hội đồng giám mục khắp nơi. "Mạng Lưới" những ủy ban nầy đã giúp phổ biến những suy tư nhắm cổ võ tinh thần đại kết trong Giáo hội Công giáo. Theo ánh sáng của những nguyên tắc đã được thiết định trong Sắc Lệnh của Công Ðồng. Giáo hội Công giáo đã thiết lập những liên lạc và đối thoại với tất cả các giáo hội tại Ðông Phương cũng như tại Tây Phương. Và công cuộc đối thoại vẫn còn đang tiếp diễn: Giáo hội Công giáo duy trì những tương quan đầy tin tưởng, đối thoại, thảo luận và nghiên cứu chung với nhau những vấn đề được đặt ra, với tất cả mọi người kitô trên thế giới. Trong thời gian họp Công Ðồng Vaticanô II, đã có những đại diện của các giáo hội kitô, được mời tham dự với tính cách là "quan sát viên". Ðây là một hồng ân của Thiên Chúa cho giáo hội, bởi vì những quan sát viên nầy đã cho thấy vấn đề trầm trọng trong giáo hội; đó là vần đề hiệp nhất kitô. Họ đã tham dự với thiện chí, trong tình huynh đệ kitô. Giờ đây, sau 40 năm, các giáo hội kitô không công giáo đã có những tiếp xúc trực tiếp với giáo hội kitô không công giáo, để thảo luận về những khó khăn, và góp ý soi sáng cho những vấn đề. Hy vọng rằng một ngày kia, tất cả mọi người Kitô được hiệp nhất trọn vẹn với nhau, và cùng nhau chúc tụng Thiên Chúa qua việc cử hành Thánh Thể chung với nhau.

Hỏi 2: Như vậy, thưa Ðức Ông, Sắc Lệnh của Công Ðồng Vaticanô II về Hiệp Nhất Kitô đóng vai trò quyết định trong tương quan giữa người công giáo và những anh chị em kitô khác. Có phải như vậy không, thưa đức ông?

Ðáp: Ðúng vậy. Sắc Lệnh của Công Ðồng Vaticanô II về Hiệp Nhất Kitô nói lên xác tín của Giáo Hội Công Giáo về chính căn cước của mình, vừa đồng thời mở ra con đường và thiết lập nền tảng thần học cho mối tương quan chân thành, đích thực, dựa trên bí tích Rửa Tội mà tất cả mọi người kitô đã lãnh nhận, cũng như dựa trên việc tôn thờ Một Thiên Chúa Ba Ngôi, và tuyên xưng Chúa Giêsu Kitô là Chúa và là Ðấng Cứu Rỗi. Sau khi đã thiết lập căn bản thần học nầy, Sắc Lệnh nói đến sinh họat của phong trào đại kết trong hoản cảnh cụ thể. Chương Thứ Ba của Sắc Lệnh nói về công cuộc  đối thoại với các Giáo Hội Ðông Phương, cũng như với những Giáo Hội phát sinh từ công cuộc cải cách Tin lành vào thế kỷ thứ XVI.

Hỏi 3: Xin Ðức Ông vui lòng cho biết vài nét về Ðại Hội Quốc Tế mà Hội Ðồng Tòa Thánh về Hiệp Nhất đang tổ chức tại Rocca Di Papa, từ ngày 11 đến 13 tháng 11 năm 2004?

Ðáp: Lúc đầu, khi chuẩn bị cho Ðại Hội, Hội Ðồng Tòa Thánh  đã quan niệm Ðại Hội Quốc Tế nầy như là thời gian để suy tư về Sắc Lệnh của Công Ðồng Vaticanô II về Hiệp Nhất, suy tư về vai trò của Sắc Lệnh nầy trong nội bộ Giáo hội Công giáo, cũng như về vai trò của Sắc Lệnh trong việc thiết lập những tương quan với những anh chị em kitô không công giáo. Nhưng rồi, dần dần trong giai đoạn chuẩn bị, chúng tôi nhìn thấy nhiều khả thể mới để suy tư sâu xa hơn nữa. Khoảng 300 tham dự viên đến từ khắp nơi trên thế giới, từ các ủy ban đại kết của các hội đồng giám mục khắp nơi, giúp cho công việc nghiên cứu về đại kết được trở nên rộng rãi hơn, không những về những gì đã làm trong quá khứ, mà còn về những gì công cuộc đại kết sẽ phải làm trong tương lai nữa. Ðại Hội Quốc Tế nầy chắc chắn có suy tư về những "con đường mới" để áp dụng một cách său xa hơn nữa Sắc Lệnh về Hiệp Nhất, về dấn thân đại kết của Giáo Hội Công Giáo.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page