Các sách vở về y tế tại bang Texas

chấp nhận định nghĩa về hôn nhân

như là sự kết hợp của

một người nam và một người nữ

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Các sách vở về y tế tại bang Texas chấp nhận định nghĩa về hôn nhân như là sự kết hợp của một người nam và một người nữ.

Austin, Texas [AP 5/11/2004] - Ủy Ban Giáo Dục của Bang Texas đã phê chuẩn các sách giáo khoa về y tế được xử dụng trong các trường trung học. Theo các sách giáo khoa đã được phê chuẩn, hôn nhân được định nghĩa như là sự kết hợp giữa một người nam và một người nữ.

Quyết định này có thể ảnh hưởng đến các cuốn sách được bán trong hàng chục bang khác.

Hôm thứ Tư 3/11/2004, một thành viên của ủy ban lên tiếng tố cáo rằng những cuốn sách mới đi ngược lại luật của bang Texas khi nhìn nhận việc kết hợp giữa những người đồng tính luyến ái. Các cuốn sách giáo khoa này gọi hai người đồng tính là phối ngẫu thay vì "vợ chồng".

Ngày hôm sau, một nhà xuất bản đã đồng ý đưa vào định nghĩa về hôn phối như sau: "đây là một sự kết hợp suốt đời giữa một người chồng và một người vợ". Ngoài ra, còn có một đoạn văn khác cũng xác định rằng hôn nhân là sự "kết hợp giữa một người nam và một người nữ".

Hồi năm 2003, các nhà làm luật tại bang Texas đã thông qua một luật ngăn cấm các cuộc kết hợp giữa những người đồng tính.

 

(Chu Văn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page