Các nhà thần học công giáo và chính thống

hợp tác để cổ võ sự hiệp nhứt

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Các nhà thần học công giáo và chính thống hợp tác để cổ võ sự hiệp nhứt.

Roma [Zenit 7/11/2004] - Ðức tổng giám mục Philaret của Giáo hội chính thống Nga nói rằng sự hợp tác giữa các Giáo hội Công giáo và Chính thống trong việc xuất bản các tác phẩm thần học là một việc làm cổ võ cho Hiệp Nhứt kitô giáo.

Hồi tuần qua, Trung tâm quốc tế của Phong Trào Hiệp Thông và Hoà Giải tại Roma đã giới thiệu sưu tập "100 cuốn sách về Thần học của thế kỷ 20" với sự tham gia của đức tổng giám mục Philaret. Ðức Cha Philaret cũng là chủ tịch của Ủy Ban Thần Học thượng hội đồng Giáo hội Chính thống Nga.

Việc giới thiệu "100 cuốn sách về thần học của thế kỷ 20" là sáng kiến của Ðức cha Philaret, Trung tâm văn hoá của Thư Viện Mascova và Quỹ Kitô Giáo Nga.

Ðức tổng giám mục Philaret nói rằng việc tái sinh và phát triển đầy đủ các truyền thống thần học sẽ không thực hiện được nếu các nhà thần học không biết đầy đủ về sự tiến triển và thành quả của tư tưởng kitô giáo trong thế kỷ vừa qua. Ðây là giai đoạn mà vì những hoàn cảnh ngoại tại, khả năng suy tư thần học bị giới hạn.

Về phía công giáo, sưu tập này đuợc bào trợ bởi đức hồng y Angelo Scola, thượng phụ Venezia, đức hồng y Christoph Schoenborn, tổng giám mục Vienne, Áo quốc và đức cha Francisco Martinez, tổng giám mục Granada, Tây Ban Nha.

 

(Chu Văn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page