Ngày trợ giúp các linh mục tại Ý

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ngày trợ giúp các linh mục tại Ý.

Roma [Avvenire 7/11/2004] - Chúa Nhựt 7/11/2004 là ngày toàn quốc trợ giúp các linh mục tại Ý.

Trong Ngày Chúa Nhựt 7/11/2004, tại các giáo xứ Ý, các tín hữu được mời gọi ý thức về việc nâng đỡ tài chánh dành cho các linh mục. Số linh mục tại Ý hiện nay là 38 ngàn vị, trong số này có 3,000 linh mục già yếu bệnh tật và 600 linh mục thừa sai thuộc Hội "Fidei Donum" (món quà đức tin) đang làm việc tại các xứ truyền giáo.

Chiến dịch quyên góp trong năm nay(2004), như được Ðức Cha Germano Zaccheo, chủ tịch Ủy Ban trợ giúp tài chính cho Giáo hội của Hội đồng giám mục Ý, đề ra là "dành một chỗ cho các linh mục".

Ngoài việc đóng góp về tài chính, trong "Ngày dành cho các linh mục" này, các tín hữu công giáo Ý cũng được mời gọi bày tò lòng biết ơn đối với các linh mục.

 

(Chu Văn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page