Phần đông người Ý tán thành

việc nhìn nhận một số quyền lợi

của các cặp chung sống với nhau

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Phần đông người Ý tán thành việc nhìn nhận một số quyền lợi của các cặp chung sống với nhau.

Roma [CNS 9/11/2004] - Kết quả một cuộc thăm dò tại Ý cho thấy phần đông người dân tại đây tán thành việc thừa nhận một số quyền lợi của các cặp chung sống với nhau, trong đó có quyền được nhận con nuôi.

Tuy nhiên, phần đông chống lại hôn phối giữa những người đồng tính và nói rằng các cặp đồng tính không được quyền nhận con nuôi.

Cuộc thăm dò do Tổ Chức thăm dò dư luận có tên là Eurisko thực hiện. Và kết quả cuộc thăm dò đã được công bố trên báo La Republica (Cọng hoà) hôm 7/11/2004.

Ðức cha Elio Sgreccia, phó chủ tịch Hội đồng Toà Thánh về Sự Sống và là một chuyên gia của Toà Thánh Vatican về các vấn đề liên quan đến gia đình và đạo đức sinh hoạt, nói rằng kết quả của cuộc thăm dò dư luận trên đây cho thấy tầm quan trọng của gia đình trong đời sống xã hội tại Ý.

Tuy nhiên, Ðức Cha Sgreccia nói như sau: "Cần phải nhớ rằng Giáo hội không hề dựa trên các thống kê để thay đổi giáo huấn luân lý của mình. Giáo hội vẫn luôn luôn bảo vệ các giá trị mà  không hề bị chi phối bởi bất kỳ người nào".

 

(Chu Văn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page