Hội đồng giám mục Thụy sĩ

cảnh cáo về dự luật

cho phép nghiên cứu về tế bào gốc

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Hội đồng giám mục Thụy sĩ  cảnh cáo về dự luật cho phép nghiên cứu về tế bào gốc.

Bern, Thuỵ Sĩ [Zenit 8/11/2004] - Hội đồng giám mục Thuỵ sĩ  cảnh cáo về dự luật cho phép nghiên cứu về tế bào gốc sẽ được chính phủ đưa ra trưng cầu dân ý vào ngày 28/11/2004.

Mục đích của cuộc trưng cầu dân ý là để quyết định xem có nên xử dụng tế bào gốc từ phôi thai thụ tinh trong ống nghiệm để làm các cuộc nghiên cứu không.

Hồi đầu năm 2000, bà Marisa Jaconi, một giáo sư sinh vật học tại Ðại Học Genève, đã yêu cầu Quĩ  Quốc Gia Thuỵ Sĩ tài trợ cho một dự án nghiên cứu của bà trong đó có việc xử dụng các tế bào gốc từ các phôi thai người. Các tế bào gốc này sẽ được nhập cảng từ Hoa Kỳ.

Mặc dù thiếu cơ sở pháp lý cho vấn đề, nhưng tháng 9 năm 2001, Quĩ Quốc Gia Thuỵ sĩ vẫn tài trợ cho dự án. Tiếp theo đó, Bộ Y Tế thảo ra dự luật để trình lên Quốc Hội. Nhiều Tổ Chức đã chống lại dự luật và đã xin đủ chữ ký để yêu cầu cho tổ chức trưng cầu dân ý.

Dự luật cấm việc trao đổi thương mại về các tế bào gốc từ phôi thai người cũng như sản sinh các phôi thai để xử dụng vào việc nghiên cứu. Tuy nhiên, luật này lại cho phép các nhà nghiên cứu được xử dụng một số các phôi thai "dư thừa" hiện đang được tàng trử trong các trung tâm thụ thai nhân tạo.

Theo uớc tính, tại Thuỵ sĩ hiện có khoảng 1,500 phôi thai "dư thừa" và mỗi năm có thêm 200 phôi thai được sản xuất.

Theo hiến pháp liên bang Thuỵ Sĩ và luật về trợ sinh, "việc sản xuất các phôi thai chỉ được phép vì mục địch sinh sản" mà thôi. Luật pháp cấm việc lấy tế bào gốc từ một phôi thai đã được thụ tinh trong ống nghiệm.

Thông thường, các đức giám mục Thuỵ sĩ không tìm cách chi phối lá phiếu của người dân. Nhưng theo một tuyên ngôn của Hội đồng giám mục, "truờng hợp này là một vấn đề đạo đức sinh học liên quan đến phẩm giá và tính cách bất khả xâm phạm của sự sống con người".

Tuyên ngôn khẳng định rằng dự luật liên quan đến việc nghiên cứu tế bào gốc là một điều không thể chấp nhận được. Vì những lý do đạo đức, các đức giám mục thuỵ sĩ bác bỏ dự luật vì "nó cho phép xử dụng, tức là huỷ bỏ các phôi thai vì mục đích nghiên cứu".

 

(Chu Văn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page