Kinh tế không nên đề ra

những tiêu chuẩn cho khoa học

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Kinh tế không nên đề ra những tiêu chuẩn cho khoa học.

Roma [Zenit 8/11/2004] - Công cuộc nghiên cứu khoa học cần phải được tự do khỏi những điều kiện kinh tế và ý thức hệ.

Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến dành cho các tham dự viên phiên họp khoáng đại của Hội đồng Tòa Thánh về khoa học.

Ngài nói rằng nhà khoa học cần phải xử dụng sáng kiến của mình để phục vụ cho gia đình nhân loại, bằng cách nâng cao phẩm chất của cuộc sống và thăng tiến sự phát triển toàn diện con người, cả vật chất lẫn tinh thần. Theo Ðức Thánh Cha, để cho khoa học có thể vận dụng sự sáng tạo của nó vào việc phục vụ cho sự tiến bộ đích thực của con người, nó cần phải được độc lập đối với mọi hình thức áp lực về tài chánh hay ý thức hệ.

Ðức Gioan Phaolô II cũng nhắc lại rằng khoa học có thể là con đường dẫn tới Chúa. Con đường khám phá luôn luôn là con đường dẫn đến chân lý. Và bất cứ ai đi tìm chân lý, dù ý thức hay không, cũng đều đang đi trên con đường cuối cùng dẫn về với Chúa là Chân lý.

Hội đồng toà thánh về Khoa học đã được thành lập tại Roma năm 1603 và được đặt dưới sự điều khiển của nhà khoa học nổi tiếng Galileo Galilei. Hiện nay hội đồng có 80 thành viên do chính Ðức Thánh Cha bổ nhiệm.

 

(Chu Văn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page