Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II

cổ võ các nhà ngân hàng

góp phần canh tân xã hội

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II cổ võ các nhà ngân hàng góp phần canh tân xã hội.

Vatican [Zenit 8/11/2004] - Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II khuyến khích các ngân hàng góp phần canh tân xã hội.

Trong buổi tiếp kiến dành cho 7,000 nhân viên của Ngân Hàng Hợp Tác Tín Dụng Roma, nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày thành lập, Ðức Thánh Cha nói rằng hơn bao giờ hết, các tín hữu kitô cần phải là men của canh tân xã hội và niềm hy vọng trong mọi môi trường.

Ðức Thánh Cha nói: "Là các tín hữu, anh chị em phải luôn ý thức về bổn phận phải thi hành nhiệm vụ của mình một cách trung thành. Anh chị em hãy luôn trau dồi sự gặp gỡ thân tình với Chúa Kitô".

Trong buổi tiếp kiến dành cho nhân viên của Ngân Hàng Tín Dụng Roma trên đây, Ðức Thánh Cha đặc biệt nhắc đến cuốn tổng luận về Giáo huấn xã hội của Giáo hội do Hội Ðồng Toà Thánh về Công lý và Hoà bình biên soạn. Theo đức thánh cha, đây là một tài liệu hữu ích cho việc đào tạo các tín hữu kitô trở thành nhân chứng cho Chúa Kitô.

Ðức Thánh cha đặc biệt cám ơn ông chủ tịch Ngân hàng và các phụ tá của ông vì đã trợ giúp cho các cộng đồng giáo hội, các giáo xứ, nhứt là tại thôn quê.

Ngân hàng "Hợp Tác Tín Dụng Roma" đã được thành lập để giúp đỡ người nghèo, quảng bá quyền tín dụng và bảo vệ người dân chống lại nạn cho vay ăn lời.

 

(Chu Văn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page