Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II

đề cao gương sáng của một chính trị gia Ý

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II đề cao gương sáng của một chính trị gia Ý.

Vatican [Zenit 8/11/2004] - Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II đề cao gương sáng của ông Giorgio La Pira, nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh của viên thị trưởng thánh thiện của thành phố Florence này.

Trong sứ điệp được đọc trong nhà thờ chính toà Florence, Italia, nhân dịp đánh dấu 27 năm ngày qua đời của ông, Ðức Thánh Cha đã ca ngợi " những nỗ lực tinh thần và luân lý của người giáo dân này".

Ðức thánh cha viết: "Ông cảm thấy đuợc kêu gọi dấn thân theo chân Chúa Giêsu hầu công bố một sự điệp vui mừng cho người nghèo."

Giorgio La Pira sinh tại Pozzallo ngày 9/1/1904 trong một gia đình nghèo. Sau khi đậu cử nhân luật, ông đến sống tại Florence. Tại đây, năm 1934, ông đuợc bổ nhiệm làm chủ tịch Hội Luật Pháp Roma. Ông liền kêu gọi giúp đỡ tinh thần và vật chất cho người nghèo.

Từ năm 1929 đến năm 1939, ông dạy học. Với chức vụ giáo sư, ông đẩy mạnh phong trào công giáo tiến hành giới trẻ và cộng tác với nhiều tạp chí công giáo.

Năm 1939, vào giữa lúc chủ nghĩa Phát xít đang lớn mạnh tại Ý, ông thành lập và điều khiển tạp chí có tên "Principi" chuyên trình bày những nguyên tắc dân chủ dựa trên giáo huấn xã hội của Giáo hội.  Tạp chí bị chính phủ đóng cửa.

Năm 1943, ông La Pira thành lập tờ báo chui có tên là "San Marco". Vì bị công an mật vụ tìm cách bắt giữ, ông bỏ lên Roma và dạy tại đại học công giáo Laterano.

Từ năm 1951 đến năm 1965, ông làm thị trưởng Florence trong hai nhiệm kỳ. Với chức vụ này, ông La Pira đã thực sự để lại một dấu ấn sâu đậm trong lương tâm của thị xã, qua nhiều cải tổ hành chánh, chính trị và xã hội.

Ông cũng là người đã đóng vai trò quan trọng trong việc soạn thảo Hiến Pháp của nước Ý, trong đó ông đề cao giá trị và những quyền bất khả xâm phạm của con người.

Năm 1959, trong một chuyến đi Liên Xô, ông đã phát biểu tại Sô Viết Tối Cao không những về vấn đề giải giới, mà còn về tự do tôn giáo như một yếu tố thiết yếu cho tiến trình xây dựng hoà bình.

La Pira cũng là một con người rất quan tâm đến đối thoại đại kết.

Trong sứ điệp gởi cho tổng giáo phận Florence nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh và 27 năm ngày qua đời của ông La Pira, Ðức Thánh Cha đã đề cao tấm gương của một con người luôn trung thành với quyền Giáo huấn của Giáo hội, xem các chức vụ trong xã hội trần thế như một phục vụ cho công ích.

Ðức hồng y Ennio Antonelli, tổng giám mục Florence loan báo rằng hồ sơ xin phong chân phước cho ông La Pira ở cấp giáo phận đã kết thúc vào ngày 9/11/2004.

 

(Chu Văn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page