ÐTC Gioan Phaolô II nhắc nhớ

Phép Lạ Thánh Thể tại Lanciano

 

Phép Lạ Thánh thể tại Lanciano, Italia.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

ÐTC Gioan Phaolô II nhắc nhớ Phép Lạ Thánh Thể tại Lanciano: Bánh Thánh biến thành Thịt Tim người và Rượu Thánh biến thành Máu thật.


Phép Lạ Thánh thể tại Lanciano, Italia.

Bánh trở thành Thịt, như ngày nay người ta quan sát, được kính giữ trong hào quang bằng bạc, có kích thước như Mình Thánh lớn vẫn được các linh mục dùng trong Thánh Lễ.

Rượu hóa thành Máu được kính giữ trong chén thánh bằng thủy tinh, họp thành 5 giọt to nhỏ khác nhau


Tin Vatican (Zenit 7/11/2004) - Vào đầu năm Thánh Thể, ÐTC Gioan Phaolô II nhắc nhớ Phép Lạ xảy ra vào thế kỷ thứ 8 tại Lanciano, Italia.

Trong một lá thơ gửi Ðức Tổng Giám Mục Carlo Ghidelli của Giáo Phận Lanciano-Ortona, ÐTC nói: "Tôi ước mong rằng trong suốt năm Thánh Thể, tất cả các đoàn thể các giáo phận sẽ công khai canh tân đức tin của mình vào sự hiện diện của Chúa Giêsu trong Bí Tích Thánh Thể trên bàn thờ và quyết tâm sống tinh thần thánh thể trong mọi công việc mục vụ cũng như trong tất cả các chương trình truyền bá tin mừng."

Theo truyền thuyết, một tu sĩ dòng Basilian, đang lúc cử hành thánh lễ theo nghi thức latinh tại nhà thờ Thánh Legonziano ở Lanciano, có ý nghi ngờ sự hiện diện thật sự của Chúa Kitô trong Bí Tích đang cử hành trên bàn thờ. Ngay chính giây phút đó, vị linh mục liền nhìn thấy Bánh Thánh biến đổi thành Thịt của con người và Rượu Thánh biến thành Máu đỏ, và sau đó đông lại thành cục. Ngày nay, các di tích này đang được trưng bày tại Nhà Thờ Chính Tòa.

Vào ngày 18 tháng 11 năm 1970, Tiến sĩ Edoardo Linoli đã phân tích những di tích của "Phép Lạ Mình và Máu Thánh" và đã đưa ra kết luận rằng đó thực là thịt trái tim của con người và là máu thật.

ÐTC cũng nhấn mạnh trong lá thư rằng "Ðối với chúng ta là những kitô hữu, Bí tích Thánh Thể là tất cả, là trung tâm của đời sống đức tin và là nguồn sống tâm linh của chúng ta. Phép lạ này cũng là một biến cố rất đặc biệt cho cộng đoàn ở Lanciano."

ÐTC nói thêm, "Lanciano là nơi đã xảy ra Phép Lạ Mình và Máu Thánh, bởi vậy ngoài các tín hữu tại đây có lòng yếu mến đặc biệt Phép Thánh Thể, Lanciano cũng là đối tượng hành hương cho nhiều người khác đến từ khắp các miền của Italia và đến từ khắp thế giới.

 

(Joseph Trương)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page