Trẻ em chính là

những ân ban đặc biệt từ Thiên Chúa

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

Trẻ em chính là những ân ban đặc biệt từ Thiên Chúa.

Tin Vatican (CWN 5/11/2004) - Trong một sứ điệp hằng năm gửi các tín đồ Hồi Giáo nhân dịp lễ bế mạc tháng chay tịnh Ramadan sẽ được cử hành vào ngày 14 tháng 11 năm 2004, Ðức Tổng Giám Mục Michael Fitzgerald, chủ tịch Hội Ðồng Tòa Thánh về Ðối Thoại Liên Tôn, đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của sự hợp tác giữa Công Giáo và Hồi Giáo để bảo về quyền lợi và nhân phẩm của các trẻ em.

Ðức Tổng Giám Mục Michael Fitzgerald đã lên án tất cả các hình thức bạo hành xúc phạm đến các trẻ em như: quấy rối tình dục trẻ em, cưỡng bức thiếu nhi cầm súng ra trận, lợi dụng thiếu nhi để chuyển vận á phiện, mua bán các cơ phận của trẻ em... Ðức Tổng Giám Mục đưa ra đề nghị, Giáo Hội Công Giáo và Hồi Giáo cần phải đoàn kết với nhau để kết án tất cả những bạo hành xúc phạm đến nhân phẩm của trẻ em trên khắp mọi miền của địa cầu. Cần phải nỗ lực không ngừng nghỉ để ngăn chận những tổ chức tội phạm luôn lợi dụng các thân thể của trẻ em.

Vị Tổng Giám Mục người Anh Quốc này cũng cho biết Hồi Giáo có những chương trình giáo dục tôn giáo cho các trẻ em, và một phần của sự giáo dục này nằm trong thời gian của tháng chay tịnh Ramadan. Ngài nói tiếp, "Vào ở những lứa tuổi đầu đời của trẻ em, quý vị đã dạy cho các trẻ em của quý vị những cách tuân giữ tháng chay tịnh. Cũng vậy, gia đình chính là những môi trường giáo dục đầu tiên để dạy bảo và luyện tập cho các trẻ em."

Ðức Tổng Giám Mục Fitzgerald nói, "Công Giáo và Hồi Giáo cùng chia sẻ một niềm tin tưởng rằng trẻ em chính là những ân ban đặc biệt từ Thiên Chúa".

 

(Joseph Trương)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page