ÐTC Gioan Phaolô II

giải thích dụ ngôn về

người giàu có và kẻ ăn mày Lazarô

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC Gioan Phaolô II giải thích dụ ngôn về người giàu có và kẻ ăn mày Lazarô.

Tin Vatican (Vat 26/09/2004) - Trước khi xướng kinh truyền tin Trưa Chúa Nhật với các tín hữu tại Castel Gandolfo, Chúa Nhật 26 tháng 9 năm 2004, ÐTC đã giải thích ý nghĩa của dụ ngôn về người giàu có và anh ăn mày Lazarô, như là một lời mời gọi con người ngày hôm nay hãy sống tình liên đới với nhau. ÐTC đã nói như sau:

Phúc âm của Chúa Nhật (26 Mùa Thường năm C) 26 tháng 9 năm 2004, trình bày dụ ngôn người giàu có và anh nghèo Lazarô (x. Lc 16, 19-31). Người giàu có sống trong dư thừa vật chất  và xa xỉ, không màng chi đến anh ăn mày đói nằm trước cửa nhà mình. Nhưng sau khi chết, tình hình đảo ngược lại: anh Lazarô được tiếp rước vào Thiên Ðàng, còn người giàu có thì phải chịu những hình khổ.

Giáo huấn được rút ra từ dụ ngôn nầy là thật rõ ràng: mỗi người cần phải xử dụng của cải mình có, không phải một cách ích kỷ nhưng trong tình liên đới.

Trang phúc âm nổi tiếng nầy là rất thích hợp để nói đến vấn đề bất quân bình giữa giàu có và nghèo cùng trong thế giới ngày nay. Chính trong những ngày vừa qua, tại New-York, có một cuộc Gặp Gỡ quan trọng giữa các vị Nguyên Thủ Quốc Gia và các vị lãnh đạo chính phủ, nhắm thực hiện một hành động liên đới hơn và hiệu quả hơn chống lại nạn đói và sự nghèo cùng. Ðức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh Angelo Sodano, đã lên tiếng trong cuộc họp nầy, xác nhận sự gắn bó của tòa thánh với sáng kiến mới được đề ra trong cuộc Gặp Gỡ. Giáo Hội Công Giáo bảo đãm dấn thân hoàn toàn để bứng tai ương nạn đói và những hậu quả khác nữa của nghèo cùng ra khỏi thế giới nầy. Trong khung cảnh đó, tôi muốn nhắc lại cuộc Họp giữa tất cả các vị Sứ Thần Tòa Thánh tại các quốc gia Phi châu; cuộc họp đã diễn ra trong những ngày qua tại Vatican.

Chúng ta hãy cầu cùng Chúa, xin ngài nâng đỡ những cố gắng của cộng đồng quốc tế hướng đến sự công bằng và sự phát triển trong tình liên đới. Thật vậy, đây là con đường có thể bảo đảm cho thế giới có được một tương lai hòa bình.

Chúng ta cầu xin điều nầy nhờ lời khẩn cầu của Ðức Nữ Ðồng Trinh Maria; chúng ta đã phó dâng cho Mẹ cách đặc biệt các gia đình và những dân tộc phải chịu thử thách rất nhiều do bởi sự phân phối không đồng đều những tài nguyên mà Thiên Chúa dành để cho tất cả mọi con cái của Ngài hưởng dùng.

 

Quý vị và các bạn thân mến,

Ðó là những lời huấn đức của ÐTC trước khi xướng kinh truyền tin. Sau kinh truyền tin và phép lành Tòa Thánh, ÐTC đã nhắc thêm rằng thứ Năm 30 tháng 9 năm 2004, là Ngày Quốc Tế Hàng Hải, do Liên Hiệp Quốc Tổ Chức. ÐTC nói tâm trí ngày hướng đến tất cả những ai lao động trên biển cả, và cầu nguyện cho họ được sống trong hoàn cảnh an ninh và xứng đáng với phẩm giá. ÐTC cũng đã nhắc đến Lễ Kính Thánh Vinh Sơn đệ Phaolô vào ngày thứ Hai 27 tháng 9 năm 2004, và nói ngài chúc lành cho những hoạt động bác ái của Hội Thánh Vinh Sơn, nhất là hoạt động phục vụ cho những anh chị em bị cầm tù, nhắm giúp cho những  anh chị em nầy được phục hồi trên bình diện cá nhân và xã hội.

Ðược biết ÐTC Gioan Phaolô II sẽ trở về cư ngụ tại Vatican vào ngày thứ Tư 29 tháng 9 năm 2004, sau hai tháng lưu trú tại Nhà Nghỉ Mát ở Castel Gandolfo, từ giữa tháng 7/2004 đến nay. Trong thời gian cư ngụ tại Castel Gandolfo, ÐTC đã thực hiện hai chuyến hành hương, một tại Lộ Ðức trong hai ngày 14 và 15 tháng 8 năm 2004, và một tại Ðền Thánh Ðức Mẹ Loretto, ngày 5 tháng 9 năm 2004. Thêm vào đó, gần như mỗi sáng thứ Tư, ÐTC trở về Vatican để tiếp kiến chung các tín hữu từ khắp nơi trên thế giới hành hương Roma.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page