Phỏng Vấn Ðức Cha Carlos Aguiar Retes

về Ðại Hội Thánh Thể Quốc Tế

tại Guadalajara bên Mêhicô

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Phỏng Vấn Ðức Cha Carlos Aguiar Retes về Ðại Hội Thánh Thể Quốc Tế tại Guadalajara bên Mêhicô.

(Radio Veritas Asia 25/09/2004) - Quý vị và các bạn thân mến, Ðại Hội Thánh Thể Quốc Tế sẽ được khai mạc vào ngày 10 tháng 10 năm 2004 tại Guadalajara, bên nước Mêhicô. Và vào ngày bế mạc, 17 tháng 10 năm 2004, ÐTC Gioan Phaolô II sẽ khai mạc Năm Thánh Thể Quốc Tế, với buổi canh thức cầu nguyện bên trong Ðền Thờ Thánh Phêrô. Vì lý do sức khỏe, ÐTC Gioan Phaolô II sẽ không đích thân đến dự Ðại Hội Thánh Thể; nhưng qua tiếp vận Truyền Hình, ÐTC sẽ ngỏ lời với Ðại Hội. Tiếp sau đây, mục thời sự kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài phỏng vấn Ðức Cha Carlos Aguiar Retes, tổng thư ký Hội Ðồng Giám Mục Mêhicô về những chi tiết liên quan đến Ðại Hội Thánh Thể Quốc Tế nầy.

Hỏi: Thưa Ðức Cha, tại sao thành phố Guadalajara được chọn làm nơi tổ chức Ðại Hội Thánh Thể Quốc Tế sắp đến?

Ðáp: Guadalajara là địa danh quan trọng đối với Giáo Hội Công Giáo tại Mêhicô. Trước hết, Guadalajara là nơi có nhiều tín hữu đã chịu tử đạo; trong số nầy đã có những vị đã được phong thánh và những vị khác thì đang được lập hồ sơ phong thánh. Tại đây, trong thập niên 20, các tín hữu đã trải qua cuộc bách hại dữ dằn nhất. Nhờ máu các vị tử đạo, hàng giáo dân nói riêng và giáo hội nói chung đã được phát triển nhiều. Vị Hồng Y đầu tiên của Mêhicô đã là tổng giám mục của Guadalajara. Ngày nay giáo hội địa phương tại Guadalajara là một giáo hội rất sinh động, với hàng giáo dân được huấn luyện rất chu đáo. Tổng giáo phận Guadalajara có  tất cả 1,000 linh mục triều, nhiều dòng tu đã được khai sinh tại đây; và tỉ lệ những tín hữu tham dự thánh lễ Chúa Nhật ở đây cao nhất. Như thế, Guadalajarta là địa điểm tốt nhất để tổ chức Ðại Hội Thánh Thể Quốc Tế.

Hỏi: Thưa Ðức Cha, Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã được mời đến Mêhico nhân dịp Ðại Hội Thánh Thể Quốc Tế tháng 10 năm 2004. Dân chúng Mêhicô nghĩ thế nào về việc Ðức Giáo Hoàng không thể đến Mêhicô được nữa?

Ðáp: Khi được Ðức Gioan Phaolô Ðệ Nhị tiếp kiến hôm ngày 18 tháng 9 năm 2004, chúng tôi --- gồm quý Ðức cha chủ tịch, phó chủ tịch và tổng thư ký của Hội Ðồng Giám Mục Mêhicô --- đã nói với Ðức Thánh Cha rằng dân chúng Mêhicô thông cảm với những lý do tại sao Ðức Thánh Cha không thể đến Mêhicô. Chúng tôi biết là Ðức Thánh Cha rất muốn đến Mêhicô, nhưng sức khỏe  của ngài không cho phép nữa. Dân chúng Mêhicô rất yêu mến Ðức Thánh Cha, nên không muốn  thấy ngài phải chịu khổ nhọc vì chuyến đi xa như vậy nữa.

Ðàng khác, tôi nghĩ rằng Ðức Thánh Cha cũng rất đau khổ vì không thể đến Mêhicô lần nầy. Ngài đã nói với chúng tôi rằng từng chuyến viếng thăm trong số 5 chuyến viếng thăm của ngài tại Mêhicô đều là những biến cố thật đặc biệt đối với ngài. Nhưng giờ đây, chúng tôi hết sức vui mừng được biết rằng vào ngày 17 tháng 10 năm 2004, Nghi Lễ Bế Mạc Ðại Hội Thánh Thể sẽ được truyền hình tiếp vận trực tiếp giữa Roma và Guadalajara.Và như thế ÐTC Gioan Phaolô II sẽ đọc sứ điệp của ngài cho Ðại Hội Thánh Thể Quốc Tế và sẽ chính thức công bố địa điểm tổ chức Ðại Hội Thánh Thể Quốc tế cho lần kế tiếp. Ðức Thánh Cha cũng chính thức khai mạc Năm Thánh Thể Quốc Tế, năm sẽ được kết thúc tại Roma vào năm 2005, với biến cố Thượng Hội Ðồng Giám Mục. Như thế, ÐTC cũng được tham dự vào Ðại Hội Thánh Thể Quốc Tế; và chúng tôi vui mừng thấy ÐTC hiệp ý cầu nguyện với chúng tôi, qua việc Chầu Thánh Thể trong Ðền Thờ Thánh Phêrô trong buổi chiều canh thức bắt đầu từ lúc 5:30 chiều, giờ Roma.

Hỏi: Thưa Ðức Cha, mới đây, ÐTC Gioan Phaolô II đã nhấn mạnh đến tính cách trung tâm của bí tích Thánh Thể trong đời sống kitô. Xin Ðức Cha vui lòng giải thích thêm về sự chọn lựa nầy.

Ðáp: Ðây là chúc thư thiêng liêng của ÐTC, rằng trung tâm của đời sống kitô là bí tích Thánh Thể. Chúng tôi cũng vừa hỏi Ðức Thánh Cha câu hỏi nầy: tại sao Ðức Thánh Cha nhấn mạnh đến bí tích Thánh Thể vào lúc cuối triều giáo hoàng của ngài? Và Ðức Thánh Cha đã trả lời rõ ràng và đơn sơ rằng kinh nghiệm cá nhân đã làm cho ngài hiểu rằng bí tích Thánh Thể đã là sức mạnh giúp ngài tiến bước. Ngài đã nói cho chúng tôi niềm xác tín của ngài rằng bí quyết của sự hữu hiệu và nhất là bí quyết của hòa bình và của nếp sống đạo của người kitô, là đức tin vào sự hiện diện của Chúa Kitô trong hình bánh rượu đã được thánh hiến, là tin vào sự kết hiệp với Chúa trong bí tích Thánh Thể. Ðức Gioan Phaolô II đã nói lên điều nầy bằng nhiều cách khác nhau trong suốt triều giáo hoàng của ngài. Giờ đây ngài nói lên điều nầy một cách mạnh mẽ hơn và rõ ràng hơn. ÐTC đã sống điều nầy trong nhiều năm qua, và giờ đây ngài tổng hợp lại.

Hỏi: Thưa Ðức Cha, Ðức Cha có nghĩ là việc chọn lựa đề tài về Bí Tích Thánh Thể là cũng do tình hình của thế giới vào khởi đầu ngàn năm thứ ba, hay không?

Ðáp: Tôi nghĩ rằng ÐTC xác tín rằng nhìn thấy sự hiện diện của Chúa Kitô trong bí tích Thánh Thể là một bảo đãm rằng Chúa Kitô còn hiện diện trong thế giới; vì thế, thế giới, trước những khó khăn hiện tại, cần phải tin tưởng rằng Thiên Chúa đã không bỏ rơi thế giới nầy,và rằng Chúa Kitô là trung tâm của cuộc sống.

Hỏi: Thưa Ðức Cha, Ðức Cha có thể đoán trước được nội dung sứ điệp ÐTC sẽ gởi đến Ðại Hôi Thánh Thể Quốc Tế lần nầy, hay không?

Ðáp: Tôi nghĩ rằng sứ điệp của ÐTC sẽ tập trung vào tầm quan trọng của sự hiệp thông giáo hội; sự hiệp thông nầy được kết thành trong bí tích Thánh Thể. Tôi nghĩ rằng sứ điệp của ÐTC cho Ðại Hội sẽ là dịp để mời gọi Giáo Hội hãy can đãm trong thế giới hiện nay và rằng điều đó sẽ mang lại niềm vui và sự tin tưởng phó thác vào sự hiện hiện của Chúa Kitô cho những đồ đệ của Ngài.

Hỏi: Thưa Ðức Cha, sẽ có những nhân vật nào đến tham đự Ðại Hội Thánh Thể Quốc Tế, và Ðức Cha chờ đợi gì từ Ðại Hội Thánh Thể Quốc Tế nầy?

Ðáp: Từ ngày 6 đến 8 tháng 10 năm 2004, vài ngày trước khi khai mạc Ðại Hội Thánh Thể Quốc Tế, có Hội Nghị Thần Học tập trung về suy tư về bí tích Thánh Thể và về ảnh hưởng của bí tích nầy trên đời sống của Giáo Hội. Như thế sẽ có những buổi thuyết trình với sự tham dự của những thành viên của giáo triều roma như Ðức Hồng Y Walter Kasper, chủ tịch Hội Ðồng Tòa Thánh về hiệp nhất kitô, hay của những giám mục đến từ các đại lục khác, như  Ðức Hồng Y Amigo Vallejo, Tổng Giám Mục Sevilla.

Rồi trong chính những ngày Ðại Hội, từ ngày 10 đến 17 tháng 10 năm 2004, các vị tham dự sẽ nói một ngôn ngữ đơn sơ hơn. Sẽ có sự hiện diện tham dự của Ðức Hồng Y Joseph Tomko, chủ tịch Ủy Ban Giáo Hoàng đặc trách các Ðại Hội Thánh Thể, và là Ðặc Sứ của ÐTC cho Ðại Hội, Ðức Hồng Y Giovanni Battista Re, Tổng Trưởng Bộ Giám Mục, Ðức Hồng Y Francis Arinze, tổng trưởng bộ Phụng tự và kỷ luật bí tích, các giám mục Châu Mỹ Latinh, Ðức Cha chủ tịch Liên Hội Ðồng Giám Mục Châu Mỹ LaTinh. Sự hiện diện của những thành phần thuộc hàng phẩm trật giáo hội nhấn mạnh đến tẩm quan trọng của việc cần phải quy tụ lại với nhau quanh bí tích Thánh Thể.

Hỏi: Thưa Ðức Cha, Ðức Cha có biết Ðại Hội Thánh Thể Quốc Tế kế tiếp sẽ được tổ chức tại đâu Không?

Ðáp: Theo những thông tin không chính thức, thì đại hội lần tới sẽ được tổ chức ở Bắc Mỹ, tại Canada. Nói chung, ÐTC có kỳ vọng nhiều vào Châu Mỹ. Ngài rất tin tưởng vào mối giây liên kết đã được phát triển rất mạnh giữa Hoa Kỳ, Canada và Châu Mỹ Latinh, kể từ Thượng Hội Ðồng Giám Mục về Châu Mỹ đã được tổ chức vào năm 1997, và chuyến hành hương của ngài đến Guadalupe năm 1999. Trong tông huấn hậu Thượng Hội Ðồng Giám Mục "Giáo Hội tại Châu Mỹ", ÐTC đã nói cho chúng ta biết mong ước của ngài là Châu Mỹ biết đáp trả nhũng thách thức của thời đại một cách mạnh mẽ và nêu gương.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page