ÐTC tiếp kiến các tham dự viên

của Tổng Tu Nghị dòng Thừa Sai

Tận Hiến Cho Mẹ Maria Vô Nhiễm

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC tiếp kiến các tham dự viên của Tổng Tu Nghị dòng Thừa Sai Tận Hiến Cho Mẹ Maria Vô Nhiễm và kêu gọi hãy canh tân sự hiệp thông huynh đệ.

Tin Vatican (VIS 24/09/2004) - Sáng thứ Sáu 24/09/2004, ÐTC Gioan Phaolô II đã tiếp kiến những tham dự viên Tổng Tu Nghị của Dòng Thừa Sai Tận Hiến Cho Mẹ Maria Vô Nhiễm.

Nhắc lại chủ đề của Tổng Tu Nghị "Chứng Nhân của Hy Vọng", ÐTC quả quyết rằng sự hiện diện của các tu sĩ thuộc dòng Thừa Sai Tận Hiến cho Ðức Maria Vô Nhiễm, --- một sự hiện diện được thôi thúc bởi lòng sốt sắng đích thật và sự hăng say truyền giáo --- phải là dấu chỉ và là hạt giống hy vọng cho tất cả mọi người đến gặp các tu sĩ trong môi trường bị trần tục hóa cũng như tại những nơi chưa nhận được lần rao giảng Tin Mừng đầu tiên. ÐTC nói tiếp như sau: "Tôi khuyến khích anh em hãy kiên trì trong những mục tiêu đã được đề ra, nhất là mục tiêu canh tân sự hiệp thông huynh đệ, đúng theo ý muốn của vị sáng lập dòng của anh em. Ngài đã quan niệm Hội Dòng của anh em như là một gia đình mà mọi thành phần đều có cùng một con tim, một linh hồn. ÐTC lưu ý thêm rằng "ngày nay anh em hiện diện với hơn 1,000 cộng đoàn tại 67 quốc gia, và sự hiệp nhất huynh đệ nầy là một thách thức hết sức đòi hỏi, nhưng quan trọng cho nhân loại, một nhân loại đã được mời gọi tiến trên con đường của tình liên đới và sự đa biệt.

ÐTC bày tỏ sự đánh giá cao của ngài đối với suy tư của Tổng Tu Nghị về "những thay đổi sâu xa trong Hội Dòng mà "điểm hấp lực trung tâm" là hướng về những vùng nghèo nhất trên thế giới. Sự kiện căn bản nầy dẫn đưa đến việc thích nghi chương trình huấn luyện trong dòng, phân chia nhân sự, canh tân hình thức quản trị và sự hiệp thông.

ÐTC kết thúc bài diễn văn của ngài với những lời nhắn nhủ như sau: "Anh em hãy có những chọn lựa rõ ràng dựa trên những ưu tiên của sứ mạng anh em. Một trong số những nhu cầu quan trọng nhất là nhu cầu chăm sóc thường xuyên dành cho đời sống thiêng liêng, ngõ hầu có thể luôn canh tân lòng trung thành của anh em đối với đặc sũng nguyên thủy. Nhờ tác động của ChúaThánh Thần, Thiên Chúa làm cho các gia đình dòng tu biết đáp trả cách tương xứng với những thách thức mới, nhờ qua hồng ân riêng biệt mà Ngài ban cho."

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page