Tổng Giáo Phận Torino, bắc Italia

có sáng kiến mở chiến dịch nhận đỡ đầu

cho các linh mục tai Irak

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Tổng Giáo Phận Torino, bắc Italia, có sáng kiến mở chiến dịch "nhận đỡ đầu" cho các linh mục tai Irak.

Tin Torino, Italia (Zenit 22/09/2004) - Trong bối cảnh những làn sóng tấn công vào các nhà thờ công giáo tại Irak làm cho một số người Kitô bỏ chạy khỏi nước, Tổng Giáo Phận Torinô, miền bắc Italia đã có sáng kiến mở chiến dịch "đỡ đầu" cho các linh mục công giáo tại Irak. Chiến dịch  mang tên là: "Tôi có người bạn mới: là một linh mục công giáo Irak nghi thức Chalđê" và nhắm đến mục tiêu đầu tiên là "nhận đỡ đầu" cho 10 linh mục công giáo làm việc tại thủ đô Baghdad.

Những người tổ chức chiến dịch cho biết rằng sự trợ giúp tài chánh sẽ được chuyển đến các linh mục, để dùng vào việc "cải thiện những điều kiện sinh sống của các cộng đoàn" do các ngài chăm sóc mục vụ, trong mức độ hoàn cảnh cho phép.

Vị sáng lập và điều hành chiến dịch là Linh mục người Italia, cha Fredo Olivero, giám đốc Văn Phòng Tổng Giáo Phận Torino đặc trách mục vụ cho người di dân, cùng với đối tác là linh mục người Irak, cha Douglas Shamshoon al Bazi, cha xứ của hai cộng đoàn cộng giáo theo nghi thức Chalđê tại thủ đô Baghdad. Theo cha Fredo Olivero, thì ân nhân nhận đỡ đầu cho một linh mục có thể là một cá nhân hay một cộng đoàn. Và mỗi năm trợ giúp trực tiếp cho linh mục mà mình đỡ đầu số tiền 1,000 Euro.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page