ÐTC Gioan Phaolô II

khuyến khích tin tưởng vào Thiên Chúa

khi gặp thử thách và bách hại

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC Gioan Phaolô II khuyến khích tin tưởng vào Thiên Chúa khi gặp thử thách và bách hại.

Tin Vatican (Vat, Apic 22/09/2004) - Lúc 10.30 phút sáng thứ Tư 22 tháng 9 năm 2004, ÐTC Gioan Phaolô II đã tiếp kiến chung khoảng 13 ngàn tín hữu tại quảng trường thánh Phêrô. Trong bài huấn đức, ÐTC đã giải thích Ca Vịnh được dùng trong giờ kinh chiều Chúa Nhật của tuần thứ hai mô tả cuộc Khổ Nạn của Chúa Kitô, Người Tôi Tớ của Thiên Chúa. Ca vịnh nầy được ghi lại nơi thơ 1 Phêrô chương 2, câu 21 đến 24.

ÐTC mời gọi mọi tín hữu hãy noi gương sống của Chúa Kitô: trước thử thách và bách hại, hãy tin tưởng tuyệt đối vào Thiên Chúa và hãy tha thứ. ÐTC đã nói như sau: "Chúng ta hãy bắt chước Chúa Kitô. Khi chịu đau khổ, ngài đã không có thái độ hăm dọa, cũng không trả thù, nhưng khẩn cầu Thiên Chúa Cha hãy tha thứ cho tất cả những ai đã đóng đinh ngài". Tiến bước trên con đường Khổ Nạn, Chúa Kitô không đối ứng với bất công và bạo lực, nhưng phó thác cho Ðấng xét xử cách công minh. ÐTC giải thích thêm rằng thái độ của Chúa Kitô không phải là thái độ chấp nhận mù quáng và thụ động, nhưng diễn tả một sự tin tưởng tinh tuyền và tuyệt đối, để nêu gương cho tất cả mọi đồ đệ của Người đang đi qua con đường chịu thử thách và bị bách hại.

Sức khỏe của ÐTC xem ra đã giãm xuống nhiều, và ngài chỉ đọc khoảng 10 dòng bài huấn đức. Phần còn lại được vị phụ tá đọc thay.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page