Ðức Hồng Y Angelo Sodano nhận định

về những vấn đề thời sự quốc tế

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Hồng Y Angelo Sodano nhận định về những vấn đề thời sự quốc tế.

Tin Roma (Apic 22/09/2004) - Trong bài phỏng vấn dành cho nhật báo "La Stampa", số phát hành ngày 22 tháng 9 năm 2004, Ðức Hồng Y Angelo Sodano cho biết những suy nghĩ của ngài về những vấn đề thời sự quốc tế, như  những cuộc xung đột tại Iraq và tại Darfour, bên Phi Châu  và vai trò của Liên Hiệp Quốc trong thế giới.

Về tình hình hiện nay tại Irak, Ðức Hồng Y Sodano cho biết lập trường của ngài là nên ủng hộ chính phủ lâm thời của thủ tướng Iyad Allawi. Ðức Hồng Y còn cho biết thêm là không bao lâu nữa, chính quyền của thủ tướng Allawi sẽ cử một vị đại sứ cạnh Tòa Thánh. Ðức Hồng Y nói thêm như sau: "Tại Au Châu, --- ngoại trừ hai quốc gia Italia và Anh Quốc --- người ta thảo luận về tính cách hợp pháp của tân thủ tướng Irak; có thể là phán đoán sau nầy của lịch sử sẽ nghiêm khắc. Nhưng cần phải nhìn đến sự kiện nầy: một người con đã được sinh ra. Dù cho người con đó là bất hợp pháp, nhưng nó đã sinh ra, và đang sống, vậy phải lo giáo dục nó và giúp nó trưởng thành."

Hơn nữa, trước cuộc xung đột tại Irak, cũng như cuộc xung đột tại Darfur, tại Miền Bắc Ouganda, hay tại Thánh Ðịa, Ðức Hồng Y nhấn mạnh tầm quan trọng của hành động của cộng đồng quốc tế giúp thiết lập những "cây cầu" hòa bình. Theo Ðức Hồng Y Angelo Sodano, Tòa Thánh đã luôn luôn ủng hộ cơ chế Liên Hiệp Quốc, mặc dù cơ chế nầy bị hao mòn với thời gian. Mọi tổ chức của con người đều là những tổ chức có thể được kiện toàn thêm mãi mãi. Ðức Hồng Y mong ước người ta sẽ đưa vào trong Hiến Chương Liên Hiệp Quốc, một nguyên tắc mới, nguyên tắc của khả thể, --- nếu không muốn nói là của bổn phận --- của khả thể can thiệp nhân đạo, trong những trường hợp rõ ràng trong đó những nhân quyền bị chà đạp bên trong một quốc gia."

Ðược hỏi về cuộc bầu cử tại Hoa Kỳ, Ðức Hồng Y đã nhấn mạnh rằng Tòa Thánh không ủng hộ bất cứ ứng cử viên nào vào chức vụ Tổng Thống. "Các giám mục Hoa Kỳ đã công bố nguyên tắc, chớ không phải những chỉ dẫn cụ thể để bỏ phiếu.

Cuối cùng, về vị thế mới của Tòa Thánh tại Liên hiệp Quốc, Ðức Hồng Y cho biết ngài rất hài lòng. Ðức Hồng Y nói như sau: "Ðức Giáo Hoàng và những cộng sự viên của ngài đã tiếp nhận cách hài lòng Nghị Quyết đã được Ðại Hội Ðồng Liên Hiệp Quốc chấp nhận vào tháng 7 năm 2004; Nghị Quyết nầy nói lên những quyền lợi của Toà Thánh như là Quan Sát Viên thường trực. Từ năm 1964, Tòa Thánh đã là quan sát viên thường trực tại Liên Hiệp Quốc. Nhưng bây giờ, thì tiến thêm một bậc nữa. Nghĩa là tuy vẫn là Quan  Sát Viên Thường Trực, nhưng giờ đây Tòa Thánh có quyền phát biểu và phân phối các tài liệu trong Phiên Họp Liên Hiệp Quốc, chỉ không có quyền biểu quyết và không đóng góp tài chánh như các quốc gia thành viên khác mà thôi.

Ðược biết, hiện nay Liên Hiệp Quốc bao gồm 191 quốc gia thành viên.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page