Hội Ðồng Tòa Thánh

Công Lý và Hòa Bình

sắp xuất bản tập sách

Tổng Luận về Những Thông Ðiệp Xã Hội

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Hội Ðồng Tòa Thánh Công Lý và Hòa Bình sắp xuất bản tập sách "Tổng Luận về Những Thông Ðiệp Xã Hội".

Tin Vatican (Apic 16/09/2004) - Theo nguồn tin của hãng thông tấn công giáo Thụy Sĩ (Apic), thì chậm nhất là đến tháng 11 năm 2004, Hội Ðồng Tòa Thánh về Công Lý và Hòa Bình sẽ cho xuất bản tập sách có tựa đề là "Tổng Luận về Các Thông Ðiệp Xã Hội", bắt đầu từ Thông Ðiệp Tân Sự của Ðức Giáo Hoàng Leo XIII. Tập sách dày 500 trang và là kết quả của 5 năm làm việc của các chuyên viên. Theo ý kiến của các nhà bình luận, thì Tập Tổng Luận nầy không phải là tập sách bình dân cho đại chúng, nhưng có lẽ được dành cho giới nghiên cứu đã quen thuộc với những chủ đề khác nhau của giáo huấn xã hội của giáo hội.

Ðược biết, vào thời Thượng Hội Ðồng Giám Mục cho Châu Mỹ, vào năm 1997, ÐTC Gioan Phaolô II đã trao phó cho Hội Ðồng Tòa Thánh về Công Lý và Hòa Bình, việc soạn thảo một  Văn Kiện tổng hợp toàn bộ giáo huấn của Giáo Hội Công Giáo về vấn đề xã hội. Ðức Hồng Y Angelo Sodano, quốc vụ khanh tòa thánh, viết bài nhập đề giới thiệu tập sách.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page