Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II

nhắc lại ba đề nghị của ngài

cho con đường tu đức của giáo dân

trong giáo hội

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II nhắc lại ba đề nghị của ngài cho con đường tu đức của giáo dân trong giáo hội.

Tin Vatican (Vat 12/09/2004) - Trưa Chúa Nhật, ngày 12 tháng 9 năm 2004, trước khi đọc kinh truyền tin chung với các tín hữu tại Castel Gandolfo, ÐTC Gioan Phaolô II đã xin Mẹ Maria "canh chừng trên nhân loại trong giờ phút hiên tại đang bị ghi dấu bởi bạo lực" và nhắc lại ba đề nghị của ngài cho con đường tu đức của giáo dân trong giáo hội; ba đề nghị đó là:

1. chiêm niệm để tiến bước trên con đường thánh thiện;

2. hiệp thông để cổ võ con đường tu đức của sự hiệp nhất; và

3. truyền giáo để trở thành men phúc âm trong mọi nơi chốn.

ÐTC đã nói như sau:

 

Anh chị em rất thân mến,

Theo truyền thống rất xa xưa, ngày 12 tháng 9 là ngày cử hành lễ kính thánh Danh Mẹ Maria. Ðược liên kết chặt chẽ với thánh Danh Chúa Giêsu, Danh thánh Maria, đối với người kitô, là danh gọi dịu dàng nhất, bởi vì nhắc tất cả mọi người nhớ đến người Mẹ chung. Khi đang hấp hối trên thập giá, Chúa Giêsu đã trao phó chúng ta cho Mẹ, làm con cái của Mẹ.

Nguyện xin Mẹ canh chừng trên toàn thể nhân loại trong giờ phút hiện tại, bị ghi dấu bởi nạn bạo lực bùng nổ khắp nơi. Một cách đặc biệt, xin Mẹ hãy canh phòng trên những thế hệ mới, đang ao ước xây dựng một tương lai hy vọng cho tất cả mọi người.

Tôi đã ghi nhận được một khát vọng sống động hướng đến một thế giới công bằng và hòa bình; một khát vọng có cả nơi những người trẻ cũng như người lớn của phong trào công giáo tiến hành Italia, mà tôi đã gặp tại Loreto vào Chúa Nhật mùng 5 tháng 9 (năm 2004), nhân dịp cuộc hành hương toàn quốc của phong trào Italia tại Loreto.

Tôi cảm tạ Chúa vì đã ban cho tôi dịp thuận tiện để tham dự vào biến cố giáo hội quan trọng nầy, mà cao điểm là việc tôn phong ba vị tân chân phước: Aberto Marvelli, Pina Suriano, và Pedro Tarres Y Claret.

Nhớ lại chứng tá của họ, tôi muốn nhắc lại đây ba mệnh lệnh mà tại Loreto, tôi đã trao cho phong trào công giáo tiến hành: sự chiêm niệm để tiến bước trên con đường thánh thiện; sự hiệp thông để cổ võ con đường tu đức của sự hiệp nhất; và sứ mạng truyền giáo, để là men phúc âm trong mọi nơi.

Nguyện xin Ðức Mẹ trợ giúp cho phong trào công gíao tiến hành được hăng say tiến lên trong dấn thân riêng sống chứng tá tông đồ, vừa luôn luôn hoạt động trong sự liên kết chặt chẽ với phẩm trật giáo hội, vừa tham dự một cách có trách nhiệm vào việc mục vụ giáo xứ và giáo phận.

Giáo Hội tin tưởng vào sự hiện diện tích cực của phong trào Công Giáo Tiến Hành và tin tưởng vào sự trung thành dấn thân cho công cuộc cao cả Vương Quốc của Chúa Kitô. Chính tôi cũng nhìn về Phong Trào Công Giáo Tiến Hành với niềm tin tưởng sâu xa và tôi khuyến khích tất cả mọi thành viên hãy trở thành những chứng nhân quảng đại cho việc rao giảng tin mừng, để mang lại niềm hy vọng cho xã hội ngày nay đang đi tìm hòa bình.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page