Nhật báo Quan Sát Viên Roma của Tòa Thánh

nhận định về biến cố khủng bố 11/09/2001

như là một bóng tối phủ trên nhân loại

 

Ngày 11 tháng 9 năm 2001, bọn khủng bố đã cướp phi cơ

và tấn công đâm thẳng vào tòa nhà tháp đôi tại New York

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Nhật báo Quan Sát Viên Roma của Tòa Thánh nhận định về biến cố khủng bố 11 tháng 9 năm 2001 như là một bóng tối phủ trên nhân loại.

Tin Vatican (AFP 10/09/2004) - Nhân dịp tưởng niệm giáp ba năm biến cố khủng bố 11 tháng 9 năm 2001, Nhật báo Quan Sát Viên Roma, số phát hành cho thứ Bảy 11 tháng 9 năm 2004, đã đăng một bài bình luận gọi biến cố 11 tháng 9 năm 2001 như là một bóng tối phủ trên nhân loại.

Bài bình luận có đoạn viết như sau: "Ngày 11 tháng 9 năm 2001, một bóng tối đầy hăm dọa đã đổ xuống trên lịch sử nhân loại và phủ lấy toàn thể nhân loại. Từ  tâm hồn con người buồn thay trong ba năm qua đã phát sinh những điều khủng khiếp khác nữa, gieo rắc chết chóc và tàn phá... Từ Bali đến Madrid, từ Beslan đến Baghdad, những con người vô tội tiếp tục làm mục tiêu cho những cuộc tấn công tội ác."

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page