Các ân nhân đã đóng góp

được hơn một triệu Euro

để trang trải chi phí cho chuyến viếng thăm

của ÐTC Gioan Phaolô II tại Lộ Ðức

ngày 14 và 15 tháng 8 năm 2004

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Các ân nhân đã đóng góp được hơn một triệu Euro để trang trải chi phí cho chuyến viếng thăm của ÐTC Gioan Phaolô II tại Lộ Ðức ngày 14 và 15 tháng 8 năm 2004.

Tin Lộ Ðức (Apic 10/09/2004) - Ðáp lời kêu gọi xin giúp đỡ để Trung Tâm Hành Hương Lộ Ðức có thể trang trải chi phí cho chuyến viếng thăm của ÐTC Gioan Phaolô II tại Lộ Ðức trong hai ngày 14 và 15 tháng 8 năm 2004, các ân nhân từ khắp nơi đã gởi về cho Trung Tâm Lộ Ðức,  tính cho đến ngày 10 tháng 9 năm 2004, số tiền hơn một triệu EURO. Theo bản  tin của hãng tin Công Giáo Thụy Sĩ  Apic, số phát hành ngày 10 tháng 9 năm 2004, thì bình quân mỗi ngân phiếu của ân nhân gởi về trị giá 80 Euro, và hiện Trung Tâm đã nhận được 12,000 ngân phiếu. Và vẫn còn tiếp tục nhận thêm những ngân phiếu của các ân nhân muốn đóng góp nữa.

Ðược biết tổng số chi phí cho việc tổ chức chuyến viếng thăm của ÐTC Gioan Phaolô II tại Lộ Ðức trong hai ngày 14 và 15 tháng 8 năm 2004, là 1 triệu 500 ngàn EURO. Số tiền các tín hữu  trực tiếp đóng góp trong hai ngày 14 và 15 tháng 8 năm 2004 là 200,000 Euro. Vì thế ngân sách bị thiếu hụt đến 1,300,000 Euro. Ban tổ chức đã dự trù biện pháp vay mượn để trả nợ. Nhưng giờ đây, sau lời kêu gọi các ân nhân giúp đỡ và với số tiền nhận được hơn 1 triệu Euro tính cho đến ngày 10 tháng 9 năm 2004, thì Ban Tổ Chức không còn nghĩ đến biện pháp vay mượn nữa.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page