ÐTC Gioan Phaolô II

giải thích thánh vịnh 103B

trong buổi tiếp kiến chung tín hữu

từ khắp nơi hành hương về Roma

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC Gioan Phaolô II giải thích thánh vịnh 103B trong buổi tiếp kiến chung tín hữu từ khắp nơi hành hương về Roma.

Tin Vatican (Vat 1/09/2004) - Lúc 10.30 sáng thứ Tư mồng 1 tháng 9 năm 2004, bên trong Ðại Thính Ðường Phaolô VI, ở nội thành Vatican, ÐTC Gioan Phaolô II đã tiếp kiến chung các tín hữu từ khắp nơi hành hương về Roma. Trong bài huấn đức, ÐTC giải thích thánh vịnh 103B, được dùng trong Phụng Vụ Giờ Kinh Chiều Chúa Nhật, theo chu kỳ tuần II. Ðây là lời chúc tụng dâng lên Thiên Chúa chân thật, và là Ðấng sáng tạo đầy quyền năng: "Thiên Chúa chúng ta ngự trên trời, và Ngài thực hiện tất cả những gì ngài muốn" (câu 3). Ðối nghịch với Thiên Chúa chân thật được Dân Israel tôn thờ, là những thần tượng của các dân ngoại" (câu 4). Việc thờ ngẫu tượng là cám dỗ của toàn thể nhân loại mọi nơi và mọi lúc. Và "Ngẫu Tượng" là do bàn tay con người tạo ra, lạnh lùng, thiếu sự sống. ÐTC quả quyết rằng: Ai tôn thờ những "ngẫu tượng" của sự giàu sang, của quyền lực, của sự thành công, thì mất đi phẩm giá ngôi vị con người. Ngược lại, những tín hữu tôn thờ Chúa, thì biết rõ họ có thể trông cậy vào sự trợ giúp của ngài. Tác giả thánh vịnh phân biệt các tín hữu theo ba nhóm. Trước hết là nhóm được gọi là "Dân Israel", quy tụ lại trong Ðền Thờ để cầu nguyện. Kế đến là "nhà Aaron" gồm các tư tế, những kẻ gìn giữ và rao giảng Lời Chúa, và chủ sự việc thờ phượng Thiên Chúa. Và nhóm thứ ba là tất cả những ai kính sợ Thiên Chúa, kể cả những người ngoài Dân Israel, nhưng đến với Ðức Tin của Dân Israel với tâm hồn chân thành và có lòng tìm kiếm đích thật. Và Thiên Chúa chúc lành cho  cả ba nhóm người nầy. Phần cộng đoàn tín hữu, với ý thức về những ơn lành đã nhận được, họ cất  hát lên bài chúc tụng Thiên Chúa; Ngài là Thiên Chúa chân thật, Thiên Chúa của Tình Yêu Thương và sự Thật, Thiên Chúa của Giao Ước.

Ðặc biệt vào cuối buổi tiếp kiến chung, sau khi đã chào các nhóm bằng nhiều thứ tiếng khác nhau, ÐTC kêu gọi hãy hành động chống lại bạo lực, và hãy khấn  xin Thiên Chúa ban xuống hồng ân Hòa Bình. ÐTC đã nói như sau: "Với lòng đau khổ và quan tâm, tôi đã nghe được những tin tức  đau buồn mới liên quan đến những hành động khủng bố tại Israel và tại Liên Bang Nga. Và cả tại Iraq, người ta cũng không bẽ gãy được hàng loạt những hành động bạo lực mù quáng, ngăn cản không cho mau đến ngày trở lại sự chung sống dân sự. Tôi xin gởi lời kêu gọi khẩn thiết, xin đừng chạy đến xử dụng bạo lực, vì bạo lực không bao giờ xứng đáng với công cuộc tốt; và tôi cũng kêu gọi cho hai nhà báo Pháp bị bắt cóc, để họ được đối xử cách nhân đạo, và sớm có thể được, trả về lại cho những người thân. Hơn nữa ngày mùng 1 tháng 9, là ngày kỷ niệm BaLan bị chiếm đóng, và kỷ niệm thế chiến thứ hai bắt đầu. Suy nghĩ lại về những kỷ niệm đó, trong giây phút hiện nay đầy những căng thẳng  trầm trọng, chúng ta hãy khẩn cầu Thiên Chúa, là Cha của Tất cả mọi người, xin ngài ban xuống hồng ân Hòa Bình.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page