ÐTC Gioan Phaolô II

giải thích về việc trao dây Pallium

cho các vị tân Tổng Giám Mục

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC Gioan Phaolô II giải thích về việc trao dây Pallium cho các vị tân Tổng Giám Mục.

Tin Vatican (Vat 30/06/2004) - Sáng thứ tư, 30 tháng 06 năm 2004, ÐTC Gioan Phaolô II đã tiếp kiến chung các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô, và đã giải thích về ý nghĩa của việc trao dây choàng Pallium cho các vị Tổng Giám Mục, Trưởng Giáo Tỉnh, trong thánh lễ kính hai thánh Tông Ðồ Phêrô và Phaolô, hôm chiều thứ Ba 29 tháng 6 năm 2004. ÐTC đã nói như sau:

"Hôm qua, (tức thứ Ba 29/06/2004), chúng ta đã cử hành lễ trọng kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô; hai đấng được tôn kính một cách đặc biệt tại Roma, nơi hai ngài đã đổ máu đào, để làm chứng cho tình yêu đối với Chúa. Phụng vụ Thánh Thể long trọng năm nay (2004) đã được thêm phong phú với sự  tham dự huynh đệ của Ðức Thượng Phụ Ðại Kết Bartolomêô I, để kỷ niệm 40 năm biến cố gặp gỡ lịch sử và ôm hôn nhau, tại Giêrusalem, giữa vị tiền nhiệm của tôi, Ðầy Tớ Chúa Phaolô VI và Ðức Thượng Phụ Ðại Kết Atenagora I.

Thưa quý chư huynh tổng giám mục, trưởng giáo tỉnh, đã được bổ nhiệm trong năm qua, sự hiện diện của chư huynh cũng thật là ý nghĩa. Tôi đã được vui mừng trao cho chư huynh dây choàng Pallium trong thánh lễ hôm qua (29/06/2004), và giờ đây được gặp lại chư  huynh lần nữa. Tôi hết lòng kính chào chư huynh, cùng với những người thân trong gia đình và những bạn hữu của chư huynh, và tôi cũng nghĩ đến những cộng đoàn đã được trao cho chư huynh chăm sóc mục vụ.

Sự hiện diện đáng mến của chư huynh nơi đây cho tôi dịp để suy nghĩ về ý nghĩa của thói quen từ ngàn xưa trao dây Pallium cho các vị Tổng Giám Mục, trưởng giáo tỉnh. Từ thế kỷ thứ 9, các vị Tổng Giám Mục nào được bổ nhiệm vào các Tòa Tổng giáo tỉnh, đều nhận từ Ðức Giáo Hoàng một dấu hiệu đăc biệt, --- dây Pallium, --- như bằng chứng cho sự hiệp thông với vị Giám Mục Roma...

Dấu hiệu "dây Pallium" ngày nay vẫn còn giữ được ý nghĩa hùng hồn của nó. Nó diễn tả nguyên tắc căn bản của sự hiệp thông, là nguyên tắc điều hành mọi sinh hoạt của giáo hội; dây Pallium nhắc lại rằng sự hiệp thông nầy mang tính cách phẩm trật và có tổ chức chặt chẽ; nó diễn tả rằng Giáo Hội, để được là một giáo hội duy nhất, thì cần đến việc phục vụ đặc biệt của Giáo Hội Roma và của vị giám mục Roma, thủ lãnh của giám mục đoàn " (x. Tông Huấn Hậu - Thượng Hội Ðồng Giám Mục về giám mục, Pastores gregis, số 56).

Khía cạnh phụ bổ túc thêm, mà nghi thức trao dây Pallium làm nổi bật, là khía cạnh "phổ quát" (công giáo tính) của Giáo Hội. Thật vậy, Giáo Hội đã được Chúa Kitô sai đi rao giảng Tin Mừng cho tất cả mọi dân nước và để phục vụ cho toàn thể nhân loại."

Kết thúc bài huấn đức, ÐTC kêu gọi các tín hữu hiện diện hãy cầu nguyện cho sứ mạng mục vụ của các vị chủ chăn. Rồi ÐTC nói như sau: "Chúa Kitô lặp lại cho tất cả mọi người, như xưa Chúa đã nói với Phêrô, rằng: Duc in altum! Hãy ra khơi! Chúa mời gọi chúng ta hãy ra khơi và hãy tin tưởng đi trên biển cả cuộc đời, với lòng phó thác cho sự nâng đỡ của Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa, và trông cậy vào lời cầu bầu của hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, những đấng đã lấy máu mình mà làm cho giáo hội sơ khai được trổ sinh hoa trái phong phú."

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page