Vài Tâm Tình của ÐTC Gioan Phaolô II

vào trưa Chúa Nhật 27 tháng 6 năm 2004

trước ngày lễ Trọng

Kính Hai Thánh Tông Ðồ Phêrô và Phaolô

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Vài Tâm Tình của ÐTC Gioan Phaolô II vào trưa Chúa Nhật 27 tháng 6 năm 2004, trước ngày lễ Trọng Kính Hai Thánh Tông Ðồ Phêrô và Phaolô.

(Radio Veritas Asia 28/06/2004) - Quý vị và các bạn thân mến, trưa Chúa nhật ngày 27 tháng 6 năm 2004, trước khi xướng kinh truyền tin với các tín hữu tại quảng trường thánh Phêrô, ÐTC đã nhắc đến ngày lễ trọng kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, và nhất là cuộc gặp gỡ đầy ý nghĩa giữa Ðức Phaolô VI và Ðức A-tê-na-go-ra, giáo chủ Chính thống giáo Cos-tan-ti-no-po-li, cách đây 40 năm. ÐTC cũng đã nói lên ước mong của ngài cho sự hiệp nhất hoàn toàn giữa tất cả mọi người kitô. Mở đầu bài huấn đức, ÐTC nói như sau:

 

Anh chị em rất thân mến,

Vào ngày 29 tháng 6 (năm 2004), chúng ta sẽ cử hành long trọng lễ kính hai thánh Tông Ðồ Phêrô và Phaolô; và trong dịp lễ mừng nầy, tôi sẽ vui mừng tiếp đón lần nữa, tại Vatican nầy, Ðức giáo chủ Bartolomêô Ðệ I, giáo chủ đại kết giáo hội chính thống Cos-tan-ti-no-po-li. Chúng tôi có ý định mừng chung với nhau cuộc gặp gỡ lịch sử giữa hai vị tiền nhiệm chúng tôi, Ðức Phaolô VI và Ðức Giáo Chủ A-tê-na-go-ra đệ I. Cách đây 40 năm, hai vị nầy đã trao đổi với nhau cái hôn huynh đệ và hòa bình không thể nào quên được, tại Giê-ru-sa-lem. Biến cố nầy đã xảy ra trong chuyến hành hương mà Ðầy tớ Chúa, Ðức Phaolô VI, đã thực hiện vào tháng Giêng năm 1964, trong thời gian công đồng Vaticanô II còn đang họp.

Rồi vào tháng 11 cùng năm 1964, các nghị phụ công đồng đã chấp thuận Sắc Lệnh nói về Sự Hiệp Nhất Kitô. Trong sắc lệnh nầy, công đồng quả quyết cách long trọng rằng việc cổ võ cho sự hiệp nhất giữa những người kitô là một trong những ý định chính của Công đồng Vaticanô II, và rằng các cơ chế và các cộng đoàn giáo hội cần phải cố gắng hướng đến sự hiệp nhất nầy.

Hiện nay, mặc cho những khó khăn còn đó, nhưng phong trào đại kết đã thực hiện những bước tiến đáng kể, và một cảm thức đại kết được phát triển nơi Dân Chúa. Tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất kitô đã bước vào kết thành con đường bình thường của sinh hoạt phụng vụ và mục vụ tại các giáo phận và giáo xứ. Có nhiều hiệp hội và nhiều cộng đoàn giáo hội lưu tâm chú ý liên lỉ đến sự hiểu biết lẫn nhau và tình bằng hữu giữa những người kitô, thuộc về những giáo hội khác nhau, đến độ càng ngày những người kitô càng  hiệp nhất với nhau trong những công việc thực hiện tình liên đới, sự công bằng và hòa bình.

Trong khi chúng ta chuẩn bị đón tiếp Ðức Thượng Phụ Ðại Kết, tôi mời gọi tất cả anh chị em hãy cầu nguyện cho sự hiệp nhất hoàn toàn giữa những người kitô, vừa khẩn xin sự trợ giúp của Ðức Nữ Ðồng Trinh Maria. Nguyện xin Mẹ rất thánh của Thiên Chúa, Ðấng rất được những anh chị em kitô Ðông Phương hết lòng mộ mến, (Xin Mẹ) cầu cùng Chúa sao cho việc kỷ niệm biến cố cái hôn giữa Ðức Phaolô VI và Ðức A-tê-na-go-ra đệ nhất, cổ võ việc canh tân sự dấn thân phục vụ cho sự hiệp thông giữa người công giáo và những anh chị em chính thống giáo.

 

Sau những lời trên, ÐTC xướng kinh Truyền Tin  rồi ban phép lành cho mọi người hiện diện. Sau phép lành, ÐTC còn ở lại bên cửa sổ để nhắc lại rằng thứ Bảy, ngày 26 tháng 6 năm 2004, là Ngày Thế Giới chống lại việc Tra Tấn. ÐTC nói như sau:

 

"Ước gì sự dấn thân chung của các cơ chế và dân chúng, thành công loại bỏ hoàn toàn sự xúc phạm nhân quyền, một xúc phạm không còn có thể dung thứ được nữa, và là một sự  xúc phạm tuyệt đối chống lại phẩm giá con người.

 

Sau đó, ÐTC chào chúc các bạn trẻ Palestine và Do thái, cùng với gia đình của họ, đang gặp nhau tại Na-po-li. ÐTC đã nói như sau:

 

"Cùng chung với nhau, các bạn trẻ muốn nói cho thế giới biết rằng họ mong muốn hòa bình và sự hòa giải cho Thánh Ðịa. Họ càng nói lên tiếng nói nầy cách mạnh mẽ hơn nữa, nhất là khi trong gia đình của họ, do thái hay palestine, đã có những nạn nhân của cuộc xung đột đang diễn ra. Mọi người đều có bổn phận đừng làm cho những người trẻ nầy thất vọng, và có bổn phận giúp cho các bạn trẻ được lớn lên trong niềm tin tưởng vào Thiên Chúa và anh chị em."

 

Quý vị và các bạn thân mến,

Vừa rồi là vài tâm tình của Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II, trước ngày lễ Trọng Kính Hai Thánh Tông Ðồ Phêrô và Phaolô. Hẹn  gặp lại quý vị và các bạn.

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page